Nytt bo planeras för Svalans förskola

Svalans förskola i Skogås ska få nya lokaler. Det ingår som en del i ett planuppdrag och ramavtal som behandlades i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i onsdags.
– Planen är att gå från tre till sex avdelningar och byta ut en ganska sliten träbyggnad från 1971 mot moderna, attraktiva lokaler samtidigt som vi bygger nya bostäder i området, berättar Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Läs mer


Tomas Hansson: En ny stadsdel ska växa fram

På onsdagen togs första spadtaget för projekten i Flemingsbergsdalen, vilket var en efterlängtad dag för många inblandade. Nu ska äntligen hundratals nya bostäder, ett nytt centrum och två sporthallar byggas i anslutning till Flemingsbergs pendeltågstation.

Läs mer


Bygg ett hållbart Huddinge med smarta lösningar

För att Huddinge ska behålla sin närhet till natur och samtidigt växa och bli en av Stockholms läns tre mest attraktiva kommuner gäller det att planera smart och långsiktigt. Det menar Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer


80 nya bostäder i Segeltorp

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i måndags att godkänna en ny detaljplan för kvarteret Gulsparven i Segeltorp där Västerängs idrottsplats tidigare låg. 80 bostäder i både flerbostadshus och i gruppbyggda småhus ska byggas på platsen liksom en förskola med fyra avdelningar.

Läs mer


Äntligen byggstart i Flemingsbergsdalen

Flemingsbergsdalen ska få ett centrum med bland annat livsmedelshandel och service. Det stod klart när kommunfullmäktige på måndagskvällen beslutade att anta detaljplanen för den första etappen i området. I etappen ingår även två sporthallar samt nya bostäder. Arbetet har dragit ut på tiden eftersom fastighetsägaren Skanska haft svårigheter att få ekonomi i projektet.

Läs merTomas Hansson deltog i God morgon Huddinge

godmorgonI dag på morgonen, fredag 23 maj, deltog Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson i morgonsoffan på ett frukostmöte för företagare som arrangerades under rubriken ”God Morgon Huddinge” i Sjödalsparken i Huddinge centrum. Samtalet handlade om Huddinges nya översiktsplan som bland annat tar sikte på över 10 000 nya bostäder fram till år 2030.

– Det innebär en rejäl utmaning att klara dessa ambitioner. Dessutom planerar vi för 20 000 nya arbetsplatser med samma tidshorisont så vi räknar med en väldigt spännande utveckling av vår kommun de kommande åren, säger Tomas Hansson.

Huddinge rankades nyligen av tidningen Fokus som 9:e bästa kommun i Sverige att bo i, en klättring från plats 155 året innan.

– En fantastiskt rolig utveckling och ett kvitto på att vi är på rätt väg. Många väljer Huddinge som bostadsort när man kommer till Stockholmsregionen och vi måste planera smart för att behålla attraktiviteten när Huddinge kommer att växa så snabbt framöver, fortsätter Tomas Hansson.

jessica_tomasEn annan gäst i morgonsoffan var den alpina superstjärnan Jessica Lindell Vikarby, född och uppvuxen i Huddinge, som tidigare i år fick motta priset ”Huddinges Stolthet” på näringslivsgalan Huddinge Enterprize. Efter frukostmötet fick Tomas och Jessica en pratstund tillsammans.

– Jessica är en fantastisk idrottsprofil som radat upp prestationer i yttersta världsklass under sin karriär. Inte minst den senaste säsongen då hon med alla pallplatser och andraplatsen i storslalomens världscup tagit ytterligare kliv uppåt i karriären. Det var också roligt att höra Jessica beskriva hur viktigt Huddinges föreningsliv varit för hennes framgångar där hon utöver alpin skidåkning också tränat gymnastik under sin uppväxt, säger Tomas Hansson.


Upp till 150 lägenheter ska byggas i Masmo/Vårby Haga

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att planera för 100–150 nya lägenheter vid Solhagaparken i Vårby med byggstart under 2015. Huge Fastigheter AB kommer att stå för byggandet, vilket beslutades av kommunfullmäktige i går.

– Nya bostäder vid Solhagaparken bidrar till förnyelse i området och ger en tätare bebyggelse och mer sammanhållen koppling mellan de olika bostadsområdena i Vårby. Det kollektivtrafiknära läget vid Masmo tunnelbanestation och närheten till naturreservat och sjöar är attraktiva förutsättningar för projektet, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bostadshusen kommer att byggas i trä längs Varvsvägen och blir tre till sex våningar höga. En närservicebutik vid Masmo tunnelbanestation kommer också att byggas och en utredning ska göras om den tidigare handelsbyggnaden kan omvandlas till förskola/skola.

– Vårt mål är att inte bara bygga nya lägenheter. Vi vill tillföra kvaliteter för hela området såsom bättre service och nya mötesplatser, säger Tomas Hansson (KD).

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under 2014 också att bygga en multisportplan och en kommunal lekplats i Solhagaparken. Planer på andra verksamhets- och servicefunktioner nära parken finns också med i det fortsatta arbetet.


Nya studentbostäder planeras vid Flemingsbergs C

Cirka 140 nya studentbostäder planeras utmed Hälsovägen i Flemingsberg, intill Flemingsbergs centrum. Kommunägda Huge Fastigheter AB är byggherre. Kommunstyrelsen i Huddinge gav på måndagen samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för de delar av området som inte redan är detaljplanelagda.

– Flemingsberg växer till en riktig studentstad. De nya studentbostäderna, som ligger alldeles intill ”studentskrapan” som invigdes för några år sedan, blir ett viktigt tillskott, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samtidigt pågår flera andra projekt. Wästbygg ska bygga cirka 250 studentbostäder och 60 ungdomsbostäder i Visättra Ängar, öster om Flemingsbergs station. Byggstart ska ske senast den 30 juni 2014. På campusområdet utmed Alfred Nobels allé planeras cirka 500 student- och forskarlägenheter, även de med byggstart år 2014. Fastighetsägare där är Akademiska Hus AB. Tillsammans kan det handla om en fördubbling av antalet studentbostäder i Flemingsberg på bara några år.

– Men det handlar inte bara om bostäder, vi vill skapa stadsliv. Vi planerar täta stadskvarter med funktionsblandning. Utmed Hälsovägen blir det handel och service i husens bottenvåning. Vi ser också över möjligheten att öka exploateringen i den nya detaljplanen, så att fler nya bostäder ska kunna byggas, säger Tomas Hansson.


40 lägenheter byggs i Snättringe

Kommunfullmäktige har godkänt en ny detaljplan samt mark- och exploateringsavtal för cirka 40 nya lägenheter i korsningen Snättringeleden-Kallkärrsvägen i Snättringe. Husen blir i 3-5 våningar. Byggherre är Promus Livsmedelsfastigheter AB, som sedan tidigare äger delar av området, bland annat byggnaden där Hemköps butik ligger.

– Det är välkommet med en mer blandad bebyggelse i Snättringe, där det idag nästan bara finns villor och radhus. Det gör det möjligt att bo kvar i samma område när man till exempel som ung vill flytta hemifrån eller som äldre vill lämna sin villa, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Livsmedelsbutiken kommer att ligga kvar och får möjlighet att byggas ut. Dessutom ska minst 120 kvm handel och service finnas i bottenvåningen på de nybyggda flerfamiljshusen.

– Vi vill att det här området ska bli till ett litet stadsdelscentrum. Det är viktigt att livsmedelsbutiken får möjlighet att utvecklas, och där fyller också de tillkommande bostäderna en funktion. Ny service som en restaurang eller ett café kan också bidra till att utveckla områdets karaktär, konstaterar Tomas Hansson.