Ny industrimark i Länna ger plats för nya företag

Upplagsområdet Gräsvreten i Länna ska omvandlas till ett industriområde och utökas för att ge plats åt nya företag. Det fattade kommunstyrelsen beslut om på onsdagen.
– Huddinge ska vara en företagsvänlig kommun. Genom det här beslutet underlättar vi för nya entreprenörer att etablera sig i kommunen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Kungens kurva får en gång- och cykelbro

Huddinges ambition att förbättra trafiken för gång- och cykeltrafikanter fortsätter. Nu byggs en gång- och cykelbro mellan Kungens kurva och Skärholmen i samband med att arbetet Förbifart Stockholm börjar.
– Vi vill se fler alternativa gång- och cykelvägar för att öka framkomligheten i området, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs merSäkra förbifart Stockholm

En röst på Kristdemokraterna och Alliansen säkrar byggandet av Förbifart Stockholm. Vid ett maktskifte riskerar projektet att stoppas.

På tisdagen (19/8) togs första spadtaget för Förbifart Stockholm i Sollentuna. Det är en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm som binder samman länets södra och norra delar. Den kommer även att avlasta Essingeleden och innerstaden samt minska känsligheten för störningar i Stockholmstrafiken.

Läs mer


Tomas Hansson: På sikt kommer vi se helt nya stadsdelar i Huddinge

För att kntomas bildtextyta ihop de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva vill den politiska majoriteten aktivt arbeta för en snar tillkomst av Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn. Samtidigt planeras bostäder, arbetsplatser och kommunal service som tillsammans med en förbättrad kollektivtrafik ska locka fler till Glömstadalen, Loviseberg och Masmo.

Kommunen växer med en ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och kommunal service. Därför föreslår den politiska majoriteten att kommunen bland annat ska satsa 3 miljoner på att förstärka arbetet med viktiga infrastrukturprojekt som Spårväg Syd, Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm.

– För Huddinges utveckling är dessa projekt helt nödvändiga och med ökade planeringsresurser kan vi hålla hög takt i planeringen samtidigt som vi strävar efter så bra lösningar som möjligt. Vi vill att de olika projekten ska samspela med varandra och med det bostadsbyggande som vi planerar, säger Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Då Flemingsberg och Kungens kurva är utpekade som två av Stockholmsregionens viktigaste tillväxtområden anser den politiska majoriteten att det är i och mellan dessa områden som mycket av Huddinges framtida tillväxt kommer att ske.

– Genom Spårväg Syd, Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm kommer Kungens kurva och Flemingsberg att bli mer lättillgängliga. Det ger goda möjligheter att bygga fler bostäder, arbetsplatser och service och på sikt kommer vi se helt nya stadsdelar växa fram i dessa delar av kommunen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Den politiska majoritetens budget förväntas klubbas igenom i kommunfullmäktige den 9 juni.


Byggstart för Förbifart Stockholm i sommar?

– Äntligen! Förbifart Stockholm behövs redan nu, så jag blir förstås väldigt glad om man kommer igång med bygget under nästa sommar.  Vi har ju väntat väldigt länge på att det här vägbygget ska få spaden i jorden.

Så kommenterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplanen för Förbifart Stockholm, den nya motorväg som ska förbinda Kungens kurva med Häggvik i en lång tunnel under Ekerö. Tidigare beräknades byggstarten till senhösten 2014, men nu har den tidigarelagts till sommaren 2014.

– Stockholmsregionen växer så det knakar. Det behövs både nya vägar och nya spår. För oss i södra delen av regionen är det oerhört viktigt att få bättre förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet, eftersom många jobbar norr om stan. Stockholmstrafiken är oerhört känslig idag, eftersom det bara finns fyra vägar mellan norra och södra Stockholm, som alla går genom Stockholms innerstad, konstaterar Tomas Hansson.

– För Huddinges del betyder byggstarten också att ett antal spännande projekt i Kungens kurva ska kunna komma igång. Vi vill utveckla Kungens kurva till en modern stadsdel med mycket handel, men också upplevelser och bostäder. Förbifart Stockholm är en viktig del i planeringen, berättar Tomas Hansson.