Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt

Nya beslut bidrar till mer likvärdighet för hemtjänstens utförare, vilket medverkar till att göra Huddinge attraktivt för företagare.

Nyligen fattade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslut om att uppdatera förfrågningsunderlaget för de privata utförarna i hemtjänsten. En nyhet är att kommunens egen hemtjänst inte längre automatiskt blir utförare för de kunder som inte har valt utförare, utan det kommer att rotera mellan de olika hemtjänstutförarna att fungera som ickevalsalternativ.

– Det är valfritt att välja, men med det här beslutet blir det ökad likvärdighet mellan alla utförare. Vi har lyssnat på företagen som bedriver hemtjänst och sett att det här en viktig fråga för dem. Förändringen bidrar till att göra Huddinge till en mer företagsvänlig kommun, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Från och med januari månad har timersättningen för hemtjänstinsatser höjts med ca 10 procent för att ge alla hemtjänstutförare bättre förutsättningar att ge sina brukare en god omsorg.


Ny industrimark i Länna ger plats för nya företag

Upplagsområdet Gräsvreten i Länna ska omvandlas till ett industriområde och utökas för att ge plats åt nya företag. Det fattade kommunstyrelsen beslut om på onsdagen.
– Huddinge ska vara en företagsvänlig kommun. Genom det här beslutet underlättar vi för nya entreprenörer att etablera sig i kommunen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


”Starka företag är en grundbult i det goda samhället”

Som landets femte största handelskommun var det i fredags dags för Huddinge att hålla sin årliga näringslivsfest – Huddinge Enterprize. En galakväll för att fira utveckling och framgångar i kommunens näringsliv.
– Det finns många duktiga företagare i Huddinge, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Skogås kan få ett Arena 142

Det kristdemokratiska initiativet att starta ett småföretagarcenter i Vårby, Arena 143, där nyanlända uppmuntras till att starta och driva egna företag har gett mersmak. Nu vill Kristdemokraterna se att ett småföretagarcenter också genomförs i Skogås, i form av ett Arena 142.

Läs mer


Bygglov för biogasanläggning i Gladö

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för en ny biogasanläggning på SRV Återvinnings anläggning i Gladö i Huddinge. SRV Återvinning planerar att utvinna biogas ur matavfall som samlas in från hushåll och företag på Södertörn. Sedan tidigare finns en anläggning som gör slurry av matavfallet, men hittills har denna därefter transporterats till en anläggning utanför Linköping för vidarebearbetning till biogas.

– Det är positivt om vi kan få fram mer biogas lokalt som kan användas på Södertörn och i Stockholmsområdet, där det idag ofta råder brist. Genom tillverkning nära återvinningsanläggningen minskar man lastbilstransporterna och gör därmed bränslet ännu mer miljövänligt, konstaterar Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vid samma sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden även om att skicka ut ett förslag om utökning av Gladö industriområde på programsamråd.

– Det råder brist på bra industrimark i Huddinge. Högsta prioritet har företag som behöver flytta från Storängens industriområde i samband med att området omvandlas till modern kvartersstad, men jag skulle också gärna se att nya företag med inriktning mot återvinning, miljöteknik och att använda återvunna resurser etablerar sig i området. Gladö skulle kunna bli ett centrum inom kretsloppsindustrin, säger Tomas Hansson.


Småföretagarcentrum har startat i Vårby gård

I maj 2005 lade Kristdemokraterna en motion i Huddinge kommunfullmäktige om ett småföretagarcentrum i Vårby, en lokal satsning för att ge stödja nya och redan existerande lokala småföretag. Rådgivning, kunskapsutveckling, kontaktnät och tillgång till billiga kontorslokaler framhölls som viktiga uppgifter för detta småföretagarcentrum, som helst skulle vara ett samarbete mellan Huddinge kommun och andra organisationer.

Nu finns den organisationen i verkligheten. Arena 143 heter den nya mötesplatsen i Vårby gård för entreprenörer i alla stadier av sitt företagande. Lokalerna ligger i Vårby gårds centrum. Småföretagarcentret är ett samarbetsprojekt mellan Huddinge kommun och fastighetsbolaget Balder. Drivhuset och NyföretagarCentrum är två viktiga samarbetspartners som kommer att finnas på plats hos Arena 143 vissa tider.

– Det har varit en lång väg från vår motion till Arena 143, men resultatet som vi ser idag motsvarar väldigt väl vår ursprungliga idé. Jag är jätteglad över det goda samarbete som finns med både fastighetsbolaget Balder, Drivhuset och NyföretagarCentrum och hoppas att vi i framtiden ska få se ännu fler partners som vill gå in i det här projektet. Nya och växande företag är vad både Vårby och hela Sverige behöver, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

Den 21 februari kl 7.30-9.00 är alla välkomna till en företagarfrukost i Arena 143:s lokaler. Mötet ingår i serien God Morgon Huddinge som arrangeras av Arena Huddinge och Huddinge kommun. Anmäla dig kan du göra här.