Ny förskola till Visättra

Visättra ska få en ny förskola med sex avdelningar när området expanderar.
– Min förhoppning är att den kan stå klar redan 2017, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Läs mer
Drygt 70 nya förskoleplatser i Vistaberg

Förskolenämnden i Huddinge har beslutat att man ska fortsätta hyra den paviljong som står i närheten av Vistaskolan. Under sommaren ska lokalerna anpassas för förskoleverksamhet och till hösten ska cirka 72 barn välkomnas till den nya förskolan.

Läs mer


Ny Ur & Skur-förskola byggs i Segeltorp

Segeltorp ska få en I Ur & Skur-förskola. I alla fall om Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden får bestämma.
– Vi behöver fler alternativ i kommunen och tomten ligger perfekt för deras pedagogik, säger han.

Läs mer


Elever ska garanteras tillgång till kulturlivet

Kulturen ska vara till för alla, inte endast för några få. Det menar Jack Bassus (KD), ersättare i kultur- och fritidsnämnden, som deltog i mötet när nämnden godkände förvaltningens förslag om en kulturgaranti för Huddinges barn och ungdomar.
– Kulturen spelar en viktig roll för barns utveckling och inlärningsförmåga. Att en kulturgaranti införs kommer ge barnen en större förståelse för både dem själva och sin samtid, säger han.

Läs mer
Ny förskola byggs på Nytorps mosse

Kommunfullmäktige fattade under måndagkvällen beslut att godkänna beställningen av en ny förskola på Nytorps mosse i Trångsund. Förskolan är enplans femavdelningsförskola med en planlösning inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Den har eget tillagningskök för att barnen ska få fräsch, nylagad mat, och ska uppnå kraven för miljöbyggnad klass guld, med en mycket hög energieffektivitet och grönt tak. Den totala investeringskostnaden är 43 miljoner kronor och förskolan beräknas stå färdig i augusti 2015.

– Huddinge är en snabbväxande kommun. Det är viktigt att utbyggnaden av nya förskolor håller jämna steg med befolkningsutvecklingen. Den här nya förskolan lever upp till våra högt ställda krav och kommer att ha alla förutsättningar att erbjuda såväl god miljö och god mat som god pedagogik åt barnen, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.


Snabb befolkningsökning kräver nya förskolor

SCB:s nya befolkningsstatistik för första halvåret 2013 visade att Huddinges befolkning växte med 756 personer till 101 766. Ökningen beror till största delen på ett stort födelseöverskott. Huddinges födelseöverskott om 416 personer överträffas bara av storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Huddinge är en populär kommun för barnfamiljer och befolkningen växer snabbt – framför allt handlar det om de allra minsta. Vi måste fortsätta att bygga nya förskolor i snabb takt och också erbjuda andra alternativ för småbarnsföräldrar. Kristdemokraternas ambition är att Huddinge ska bli Sveriges mest attraktiva kommun för barn och unga, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.