Bostäder ska locka forskare till Huddinge

Flemingsberg ska få 450 nya student- och forskarbostäder. På torsdagen togs första spadtaget för projektet som byggs längs Alfred Nobels allé.
– De här bostäderna kommer att utveckla Flemingsberg som studieort, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Polisutbildningen flyttar till Södertörns högskola

Nu är det klart att polisutbildningen i Solna flyttar till Södertörns högskola i Flemingsberg. Från och med vårterminen 2015 kommer ungefär hälften av landets blivande poliser utbildas i Huddinge.

– Jag tror att det här kommer att bli mycket bra både för polisutbildningen och för utvecklingen i Flemingsberg. Polisutbildningen kommer att gynnas av den akademiska och forskningsnära miljön men också av närheten till olika institutioner på rättsområdet, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson i en kommentar.

Redan idag studerar cirka 16 000 studenter på campuset i Flemingsberg. Södertörns högskola har forskning och utbildning inom många områden som är relevanta för polisutbildningen. Förutom Södertörns högskola har även Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan utbildning och forskning på universitetsområdet. I Flemingsberg finns även Södertörnspolisen, Södertörns tingsrätt, åklagarmyndigheten, häkte och landets mest moderna rättspsykiatriska enhet, Helix, som öppnade förra året.


Student- och forskarbostäder byggs på campus i Flemingsberg

Cirka 500 nya student- och forskarlägenheter planeras utmed Alfred Nobels allé, som går genom campusområdet i Flemingsberg. På sitt sammanträde den 14 november beslutade samhällsbyggnadsnämnden om s.k. granskning av detaljplan för del av Embryot 1. Detaljplanen bedöms ge möjlighet till cirka 320 studentlägenheter (både enrums- och tvårumslägenheter, totalt cirka 450 studenter) samt cirka 180 större bostäder för forskare alternativt studenter. Fastighetsägare är Akademiska Hus Stockholm AB.

– Inom ett par år siktar vi på att cirka 1 000 nya studentlägenheter ska byggas i Flemingsberg, en fördubbling jämfört med idag. Vår förhoppning är att byggstart i det här projektet ska bli redan nästa vår, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är väldigt positivt att regeringen gett Akademiska Hus ett tydligt, nytt uppdrag att verka för att fler studentbostäder ska byggas, det bidrar till att våra höga ambitioner ska kunna bli verklighet, säger Tomas Hansson (KD).

I Flemingsberg finns tre lärosäten, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola. Sammanlagt studerar cirka 16 000 studenter i området. I anslutning till campusområdet finns också en forskningspark och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som bedriver avancerad forskning på det medicinska området.


Höj lärarlönerna och antagningskraven till lärarutbildningen

– Vi kristdemokraterna är måna om att barn och ungdomar i vår kommun får bästa möjliga utbildning. Det kräver en satsning på utbildning, rekrytering och fortbildning av lärarna. Läraryrket måste bli attraktivt.

Det säger Pia Berkman, ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge i ett uttalande efter partiavdelningens årsmöte, som hade ett skoltema. Två konkreta förslag är att höja lönerna för de skickligaste lärarna och att höja antagningskraven till lärarutbildningen.

Om vi ska kunna bryta den negativa utveckling som läraryrket befinner sig i Sverige, måste lönerna höjas. Framför allt behövs en satsning på de skickligaste lärarna och en tydlig löneutveckling under yrkeskarriären. Kompetens och resultat måste premieras, konstaterar Pia Berkman.

Frånvaron av konkurrens om platserna på lärarutbildningen har lett till att många som inte är lämpade för läraryrket kan komma in på utbildningen. Därför bör antagningskraven på lärarutbildningen skärpas kraftigt. Det bör även införas någon form av antagningsprov eller lämplighetsprov på lärarutbildningen. Tillsammans med högre löner bidrar det till att lärarnas status höjs, säger Pia Berkman.