Vinter-OS i Flottsbro kräver ny väg och spårväg

Idag har Stockholms stads utredning om en eventuell ansökan om vinter-OS 2026 presenterat sitt förslag. Där ingår Flottsbro i Huddinge som en av de föreslagna anläggningarna.

– Flottsbro är Stockholmsregionens största och bästa skidanläggning och jag är inte alls överraskad att den finns med som en del i Stockholms OS-förslag. Men ett OS i Flottsbro år 2026 kräver att Trafikverket och landstinget ser till att planerna för den nya vägförbindelsen Tvärförbindelse Södertörn och den nya tvärspårvägen Spårväg syd blir verklighet och att tidsplanerna skärps och hålls. Utan fungerande transportinfrastruktur är det omöjligt att genomföra OS-tävlingar i Flottsbro, säger Karl Henriksson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, bestämt. Läs mer


”Vinter-OS kräver trafiksatsningar”

– Förslaget om hur man ska utveckla Flottsbro är oerhört spännande. Men det krävs en snabb utbyggnad av Södertörnsleden och Spårväg syd för att det ska bli möjligt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, i en kommentar till idrottsrörelsens utredare Jöran Hägglunds rapport om ett eventuellt vinter-OS i Stockholm år 2022.

I förslaget kommer en stor del av tävlingarna vara förlagda till södra Stockholm. Flottsbrobacken i Huddinge föreslås få en fördubblad fallhöjd till 210 meter. I Flottsbro ska slalom, snowboardens boardcross, slopestyle och storslalom samt freestylens skicross och slopestyle gå av stapeln enligt förslaget. Utredarens tanke är att även backhoppningen skulle kunna byggas in i den förhöjda backen i Flottsbro.

– Det är naturligtvis lockande med en förstklassig alpin anläggning i Huddinge, men vi måste också titta närmare på hur realistiska och genomförbara förslagen i Hägglunds utredning är. Logistiken måste fungera både när man ska bygga den nya backen och när själva tävlingarna ska genomföras och då behöver  infrastrukturen vara på plats. Flottsbro ligger också i ett viktigt stadsnära naturområde som vi är måna om, konstaterar Tomas Hansson.

Skidanläggningen i Flottsbro ägs av kommunala Huge Fastigheter AB.


Nya hyresrätter planeras i Trångsund

Cirka 165 nya lägenheter planeras i centrala Trångsund. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari godkändes planprogrammet för del av Bonden 1 samt del av Hammartorp 1:1 och samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att upprätta detaljplaner för områdena.

I området mellan Trångsundsvägen och järnvägen planeras cirka 90 lägenheter i 5-6 våningar. På höjden ovanför, vid Korpstigen, möjliggörs uppförandet av cirka 75 ungdomsbostäder i ett nio våningar högt hus. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter AB.

– Vi vill gärna förtäta bebyggelsen i centrala, kollektivtrafiknära lägen. Trångsund är ett område med blandad bebyggelse och en bra balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. De här projekten kommer ytterligare att vitalisera området genom att det också tillförs ungdomsbostäder, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Med tanke på läget vore det bra om antalet bostäder kunde öka ytterligare något, men det kommer att ställa stora krav på utformningen av den nya bebyggelsen, eftersom fastigheterna är bullerutsatta både från väg och järnväg och det finns ett antal gammelekar i området som ska bevaras, konstaterar Tomas Hansson.


Huddinges första passivhusförskola invigd

Huddinges första passivhusförskola har nu invigts. Sagoskogen i Västra Balingsnäs är en tvåvåningsbyggnad med plats för fem avdelningar och cirka 100 barn. Ett passivhus är välisolerat med en värmeåtervinnande ventilation och förbrukar därför väldigt lite tillförd energi. Istället är det barnen och personalen själva som värmer upp huset när de rör sig.

– I Huddinge byggs det hela tiden nya förskolor för att täcka det växande behovet av förskoleplatser. Naturligtvis vill vi göra de nya förskolorna så bra som möjligt, både för barnen och för miljön och klimatet. Passivhustekniken känns som en bra möjlighet att skapa en barn- och framtidsvänlig förskola, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

– Det är viktigt att Huge Fastigheter tar till sig den nya tekniken och försöker hitta lösningar som är både bra för miljön och ekonomiskt genomförbara. Ett energieffektivt byggande som ger bra miljöer för barnen kommer att löna sig på sikt, konstaterar Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter AB, som äger byggnaden.