Emma och Karl 2:a i provval

Idag avslöjade nomineringskommittén för Kristdemokraterna i Stockholms län resultatet från vårens provval till riksdag och landsting.

I provvalet tillEmma Henriksson riksdagen kom Emma Henriksson, Trångsund, på andra plats efter partiets nestor i riksdagen, Mats Odell, Täby. Emma är idag partiets gruppledare i riksdagen, ledamot i socialförsäkringsutskottet och familje- och migrationspolitisk talesperson. Trea kom Ella Bohlin, Stockholm.

I landstingskarlhenriksson_a4_5852_originalprovvalet kom Karl Henriksson, Skogås, tvåa efter Eva Lannerö, läkare från Danderyd som idag är ordförande i patientnämnden. Karl är idag ersättare i trafiknämnden i landstinget och ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen. På tredje plats kom Malin Appelgren, kommunalråd i Solna och ersättare i landstingsstyrelsen.

Drygt 20 procent av medlemmarna deltog i provvalet, som enbart är rådgivande. Nu vidtar nomineringskommitténs arbete för att ta fram förslag till valsedlar. Beslut kommer att fattas på distriktets höststämma i november.


Förstärkt nattbemanning och förbättrad uppföljning i Huddinges äldreomsorg

Huddinges äldreomsorg ska präglas av kvalitet, trygghet och valfrihet. I majoritetens budget för 2014 satsas ytterligare fyra miljoner på kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen.

– De äldre ska mötas av en trygg och värdig äldreomsorg, oavsett om de valt privat eller kommunal utförare. Pengarna ska bland annat gå till förbättrad uppföljning och att förstärka bemanningen nattetid, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Ett prioriterat område är att kunna erbjuda mer specialiserad och kvalificerad vård och omsorg för multisjuka äldre och äldre som lider av psykisk ohälsa. Nämnden får därför i uppdrag att utreda förutsättningar för att utveckla profilboenden med dessa specialinriktningar i kommunen.

– Vi måste satsa mest på de som har de största behoven. Alla äldre har rätt till en värdig vård, även de som lider av många sjukdomar och de som mår psykiskt dåligt, slår Karl Henriksson fast.


”Framtidens äldreomsorg – kvalitet och valfrihet”

malinappelgrenDen 29 april kl 18.30 är alla varmt välkomna till Folkets Hus i Huddinge centrum för en temakväll om äldreomsorg. Huvudtalare är Malin Appelgren (KD), som är kommunalråd i Solna med ansvar för vård och omsorg. Under hennes ledning har Solna genomfört en rad reformer för att öka kvaliteten och valfriheten i äldreomsorgen. Ett exempel är den uppmärksammade upphandlingen av äldreboenden med olika profiler, till exempel med inriktning mot mat, kultur eller natur, trädgård och utevistelser. Malin ingår också i den arbetsgrupp som ska utforma Kristdemokraternas nya äldreomsorgspolitik på riksplanet.

Medverkar i temakväkarlhenriksson_a4_5852_originalllen gör också Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge och tidigare nämndordförande. Under hans ledning blev Huddinge kommun en av de första i landet som införde en värdighetsgaranti i äldreomsorgen och ett valfrihetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Folkets Hus ligger på Sjödalstorget 1 i Huddinge C. Kristdemokraterna bjuder på fika.

(Foto av Malin Appelgren: Jonna Thomasson.)


Huddinge utvidgar värdighetsgarantin

– Vi i Huddinge var en av pionjärerna när det gällde att införa kommunala värdighetsgarantier. De antogs redan på våren 2010. Nu går vi vidare och utvecklar och utvidgar vår värdighetsgaranti, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, efter gårdagens nämndsammanträde.

Bland förändringarna kan nämnas att en ny kvalitetsdeklaration för dagverksamhet tillförts värdighetsgarantin. Kvalitetsdeklarationen för vård- och omsorgsboende har formulerats om så att den ska gälla alla äldreboenden, inte bara dem som drivs av kommunen. Regler för tystnadsplikt och rätten att få information på ett annat språk eller i anpassad form införs också, liksom rätten att få vård och omsorg helt eller delvis på det nationella minoritetsspråket finska.

– Arbetet för att ge en värdig vård och omsorg åt alla som behöver det stärks av den nya värdighetsgarantin. Vår värdegrund som baseras på respekt för den enskilde ska genomsyra allt inom äldreomsorgen. Det blir tydligt vilka krav kunderna kan ställa på äldreomsorgen och vad de har rätt att förvänta sig, berättar Karl Henriksson.


Första elbilarna i hemtjänsten

elbil hemtjänstNu har de första elbilarna levererats till den kommunala hemtjänsten i Huddinge. Sammanlagt ska elva elbilar levereras, de två första som nu finns på plats ska köra i centrala Huddinge och Flemingsberg.

– Det är bra att den kommunala hemtjänsten satsar på ett alternativ som både är miljövänligt och prisvärt, säger äldreomsorgsnämndens vice ordförande Karl Henriksson (KD). Hemtjänsten är ett bra verksamhetsområde för elbilar eftersom fordonen bara körs kortare sträckor inom ett begränsat område.

Totalt har den kommunala hemtjänsten idag 19 bilar, som successivt kommer att bytas ut.


Huddinges första passivhusförskola invigd

Huddinges första passivhusförskola har nu invigts. Sagoskogen i Västra Balingsnäs är en tvåvåningsbyggnad med plats för fem avdelningar och cirka 100 barn. Ett passivhus är välisolerat med en värmeåtervinnande ventilation och förbrukar därför väldigt lite tillförd energi. Istället är det barnen och personalen själva som värmer upp huset när de rör sig.

– I Huddinge byggs det hela tiden nya förskolor för att täcka det växande behovet av förskoleplatser. Naturligtvis vill vi göra de nya förskolorna så bra som möjligt, både för barnen och för miljön och klimatet. Passivhustekniken känns som en bra möjlighet att skapa en barn- och framtidsvänlig förskola, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

– Det är viktigt att Huge Fastigheter tar till sig den nya tekniken och försöker hitta lösningar som är både bra för miljön och ekonomiskt genomförbara. Ett energieffektivt byggande som ger bra miljöer för barnen kommer att löna sig på sikt, konstaterar Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter AB, som äger byggnaden.


”Satsa på Barnahus”

Emma Henriksson, Tomas Hansson och Karl Henriksson har gjort ett studiebesök på Barnahuset Huddinge Botkyrka, som har sina lokaler i Flemingsberg. Barnahuset är till för barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor med eller någon närstående till familjen. På Barnahuset samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin i en miljö anpassad för barnen.

– Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp av någon närstående är i ett oerhört underläge. Samhället måste bli bättre på att lyssna på signaler från barn som far illa och vara beredda att agera. Samarbetet mellan rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten måste fungera så att inte det utsatta barnet hamnar mellan stolarna. Därför är Barnahus som det i Flemingsberg så viktiga, säger Emma Henriksson, som är riksdagsledamot från Huddinge och Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson.

Varje år ger Barnahuset Huddinge Botkyrka cirka 300 barn möjlighet att berätta om vad han eller hon varit med om. Polisförhör hålls av en särskilt utbildad polis. Åklagare, socialtjänst och andra viktiga personer följer förhöret från rummet intill, för att barnet inte ska behöva berätta vad han eller hon har varit med om fler gånger än nödvändigt. En rättsmedicinsk undersökning utförs även i vissa fall.

– Det är uppenbart att det finns ett stort behov av den här hjälpen. Det finns dessutom anledning att tro att mörkertalet fortfarande är stort. Vi kristdemokrater vill att kommunen fortsätter samarbetet kring Barnahuset och att personal i våra skolor och förskolor får den utbildning och det stöd de behöver för att se barn som far illa och våga agera, säger Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge.

– Den här typen av stöd borde finnas för barn i alla kommuner i Stockholms län. Det känns oerhört viktigt att rättsväsendet verkligen prioriterar barn som far illa och agerar snabbt och tydligt, säger Karl Henriksson, landstingspolitiker och ordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.