Tomas Hansson: På sikt kommer vi se helt nya stadsdelar i Huddinge

För att kntomas bildtextyta ihop de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva vill den politiska majoriteten aktivt arbeta för en snar tillkomst av Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn. Samtidigt planeras bostäder, arbetsplatser och kommunal service som tillsammans med en förbättrad kollektivtrafik ska locka fler till Glömstadalen, Loviseberg och Masmo.

Kommunen växer med en ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och kommunal service. Därför föreslår den politiska majoriteten att kommunen bland annat ska satsa 3 miljoner på att förstärka arbetet med viktiga infrastrukturprojekt som Spårväg Syd, Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm.

– För Huddinges utveckling är dessa projekt helt nödvändiga och med ökade planeringsresurser kan vi hålla hög takt i planeringen samtidigt som vi strävar efter så bra lösningar som möjligt. Vi vill att de olika projekten ska samspela med varandra och med det bostadsbyggande som vi planerar, säger Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Då Flemingsberg och Kungens kurva är utpekade som två av Stockholmsregionens viktigaste tillväxtområden anser den politiska majoriteten att det är i och mellan dessa områden som mycket av Huddinges framtida tillväxt kommer att ske.

– Genom Spårväg Syd, Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm kommer Kungens kurva och Flemingsberg att bli mer lättillgängliga. Det ger goda möjligheter att bygga fler bostäder, arbetsplatser och service och på sikt kommer vi se helt nya stadsdelar växa fram i dessa delar av kommunen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Den politiska majoritetens budget förväntas klubbas igenom i kommunfullmäktige den 9 juni.


Bilder från familjedagen

I lördags den 17 maj hade Kristdemokraterna i Huddinge en familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken i Stuvsta. Hoppborgen användes flitigt av barnen från den stund den stod upp till dess att den monterades ner. Hundratals ballonger delades ut och Huddingeborna fick möjlighet att samtala om kristdemokratisk politik. Här är några bilder från dagen:

bild1bild5bild4bild2