Spårväg Syd—En del av Sverigeförhandlingarna

Nu är det officiellt beslutat att Spårväg Syd kommer att byggas och att de blir en del av Sverigeförhandlingarna.

– Den överenskommelse som Huddinge tillsammans med andra Stockholmskommuner slutit med staten och Stockholms läns landsting kommer att få en oerhört stor betydelse för framtida generationer. I Stockholmsregionen måste en familjevänlig politik alltid ta sin utgångspunkt i bostadsbyggande. En spårväg från Flemingsberg till Älvsjö via Glömstadalen, Masmo, Kungens kurva och Segeltorp kommer möjliggöra tiotusentals nya, attraktiva bostäder i kommunen och är viktig för utvecklingen av Flemingsberg och Kungens kurva till nya stadskärnor i regionen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Foto: Huddinge kommun


Förslag från Miljöpartiet redan genomfört av Kristdemokraterna

Inför kvällens kommunfullmäktige har Miljöpartiet lagt fram en motion om att införa ett testresenärsprojekt i Huddinge. Något som tycks ha gått motionärerna förbi är att Huddinge redan har prövat modellen, med initiativ från Kristdemokraterna. Vi kontaktade Tomas Hansson (KD), tidigare kommunalråd, för att ta reda på mer.

Läs mer


Nytt bo planeras för Svalans förskola

Svalans förskola i Skogås ska få nya lokaler. Det ingår som en del i ett planuppdrag och ramavtal som behandlades i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i onsdags.
– Planen är att gå från tre till sex avdelningar och byta ut en ganska sliten träbyggnad från 1971 mot moderna, attraktiva lokaler samtidigt som vi bygger nya bostäder i området, berättar Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Läs merSpårväg syd en nödvändighet i ett växande Stockholm

Planerna på att bygga Spårväg Syd står och trampar vatten. Från att ha varit högaktuell med en inledd fördjupad förstudie som ska möjliggöra en snabb byggnation riskerar projektet nu att avbrytas helt.
– Stockholm skulle förlora mycket på det här. Tusentals bostäder och arbetsplatser står på spel, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Huddinge – först ut i Stockholms län med jämställd snöröjning

Huddinge är nu inne på sin andra säsong av jämställd snöröjning och alltfler kommuner väljer att ansluta sig. Senast i raden är Stockholm kommun som från och med nästa vinter börjar använda sig av konceptet.
– Det finns många fördelar med den här prioriteringen, säger Tomas Hansson (KD), tidigare ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs merKristdemokraterna vill se nattrafik på pendeltågen

kalle bildtextFörra veckan berättade Dagens Nyheter att Alliansen i Stockholms läns landsting vill utreda möjligheten att införa nattrafik på pendeltågen på fredagar och lördagar. Det är ett kristdemokratiskt initiativ som partiet även går till val på.

–  Med pendeltåg i stället för nattbuss kan vi förkorta restiderna och öka tryggheten för de som åker kollektivt. Till Huddinge och Flemingsberg skulle pendeltågen kunna minska restiden med 40 procent. Till Stuvsta centrum går det i dag ingen nattrafik alls. Med nattrafik i pendeltågsnätet kan vi binda ihop regionen på ett bättre sätt även på nätterna, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting och Kristdemokraternas andranamn till kommunfullmäktige i Huddinge.

Införandet av nattrafik skulle innebära att sträckan Stockholm-Södertälje skulle spara 23 minuters restid och sträckan Stockholm-Västerhaninge skulle kortas med 22 minuter om pendeltågen införde nattrafik.

– Precis som det kristdemokratiska förslaget om nattrafiken i tunnelbanan blev en stor framgång är vi övertygade om att det finns ett stort behov av nattrafik även på pendeltågen, säger Karl Henriksson.


Erbjud kommunanställda ett gratis SL-kort i två veckor

Som en del i Huddinge kommuns trafikstrategi vill Kristdemokraterna i Huddinge låta kommunanställda som dagligen åker bil till sina arbeten få provåka gratis med SL i två veckor. Ett projekt som prövats i Nacka kommun med goda resultat och som Kristdemokraterna nu vill undersöka möjligheterna att pröva också i Huddinge.

– Det blir i så fall ett frivilligt projekt som ska uppmuntra kommunens anställda att ställa bilen och i stället åka kollektivt till jobbet. Ofta är det nog så att många tar bilen av gammal vana och inte tänker på kollektivtrafiken som ett alternativ, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Att låta kommunanställda åka gratis med SL är ett projekt som bland annat har prövats i Nacka kommun och har nu också föreslagits gälla Stockholms landstingsanställda av Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Detta efter att det visade sig att bland de 446 kommunanställda i Nacka som frivilligt hade anmält sig att åka kollektivt i två veckor sa 130 stycken att de kommer att fortsätta att åka kollektivt. Ett lyckat koncept enligt Tomas Hansson som vill se om Huddinge kan uppnå liknande resultat.

– Det här är positiva resultat som på sikt kan leda till ett minskat miljöutsläpp i samhället. För att vara med och bidra till ett mer hållbart resande i kommunen bör Huddinge kommun som arbetsgivare också ta ett större ansvar för att nå trafikstrategins mål. Det här är ett sätt att visa att vi vill föregå med gott exempel, säger Tomas Hansson.


Kalle trea på landstingslistorna

Kristdemokraternas nomineringskommitté i Stockholms stad och län har presenterat sitt förslag på toppnamn till partiets valsedlar i landstinget i Stockholms län. Alla tolv listorna föreslås toppas av Ella Bohlin, Stockholm, tidigare KDU-ordförande och partiets toppkandidat i EU-valet 2009. Karl Henriksson, Huddinge, föreslås på plats tre på samtliga tolv listor.

karlhenriksson_a4_5852_original

– Jag tackar för förtroendet och hoppas få tillfälle att förvalta det på bästa sätt i valrörelsen och under nästa mandatperiod. Satsningar på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen är oerhört viktiga för att folk ska få ihop livet med både arbete och familj. Våra kristdemokratiska värderingar och vårt sociala engagemang syns också tydligt till exempel när vi driver frågor om sponsring av SL-biljetter till härbärgen för hemlösa, satsningar på en kollektivtrafik som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och införandet av alkolås på alla fordon i kollektivtrafiken. Kristdemokraterna gör verkligen skillnad i trafikfrågorna i landstinget, kommenterar Karl Henriksson nomineringskommitténs förslag.

Ombuden på nomineringsstämman den 23 november fastställer hur valsedlarna ska se ut.

.