Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge

Nu blir det ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge. Från den 1 oktober inför kommunen förenklad biståndshandläggning för trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser.

– Det här kommer öka de äldres självbestämmande och trygghet. Om man upplever att man behöver kommunens hjälp med till exempel städning eller tvätt så ska man veta att man också kommer att få den hjälpen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

I praktiken innebär det att alla över 75 år som ansöker om trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser alltid kommer att få sin ansökan beviljad. Ansökan behöver inte längre efterföljas av en behovsprövning, tack vare en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL). Detta enligt ett beslut som fattades vid Vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde.

– Införandet kommer även frigöra resurser på biståndskansliet vilket gör att de äldre som har större behov av vård och omsorg kommer få hjälp fortare, säger Karl Henriksson.

 


Ny industrimark i Länna ger plats för nya företag

Upplagsområdet Gräsvreten i Länna ska omvandlas till ett industriområde och utökas för att ge plats åt nya företag. Det fattade kommunstyrelsen beslut om på onsdagen.
– Huddinge ska vara en företagsvänlig kommun. Genom det här beslutet underlättar vi för nya entreprenörer att etablera sig i kommunen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Spårväg syd en nödvändighet i ett växande Stockholm

Planerna på att bygga Spårväg Syd står och trampar vatten. Från att ha varit högaktuell med en inledd fördjupad förstudie som ska möjliggöra en snabb byggnation riskerar projektet nu att avbrytas helt.
– Stockholm skulle förlora mycket på det här. Tusentals bostäder och arbetsplatser står på spel, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Fortsätt förenkla byggreglerna!

Det måste bli enklare för människor att bygga om och bygga till. Det anser Kristdemokraternas kommunalråd, Karl Henriksson, som gärna ser nya reformer på bostadsmarknaden.
– För att underlätta för både vanliga människor och för byggföretag är det viktigt att byggreglerna förenklas. Då skapas också möjligheter att bygga bostäder för en lägre kostnad än i dag, säger han.

Läs merSkattesänkning ska locka fler till Huddinge

Ambitionen att sänka kommunalskatten till Stockholms läns genomsnittnivå kvarstår. Det menar Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson efter måndagens kommunfullmäktige.
– Mindre skatt betyder större frihet för Huddingeborna, säger han.

Läs mer


Ny friskola byggs i Västra Länna

Nu tar ytterligare en fristående skola plats i Huddinge. Från och med augusti 2016 beräknas 100 grundskoleelever samt cirka 350 förskoleelever att kunna börja i Pysslingens för- och grundskola i Västra Länna. En idé som Kristdemokraterna hade redan 2010 då man i sitt valmanifest uppmärksammade behovet av en friskola i Östra Huddinge.

Läs merTomas Hansson: En ny stadsdel ska växa fram

På onsdagen togs första spadtaget för projekten i Flemingsbergsdalen, vilket var en efterlängtad dag för många inblandade. Nu ska äntligen hundratals nya bostäder, ett nytt centrum och två sporthallar byggas i anslutning till Flemingsbergs pendeltågstation.

Läs mer


Ingen broms för Huddinge centrum

I förra veckans Mitti Huddinge pryddes framsidan av ”Bygget av centrum stoppas”. Det är en rubriksättning som har gjort många Huddingebor oroliga över att utvecklingen av Huddinge centrum ska avta. Detta vill Kristdemokraternas kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Tomas Hansson, dementera.

Läs mer