Äntligen byggstart i Flemingsbergsdalen

Flemingsbergsdalen ska få ett centrum med bland annat livsmedelshandel och service. Det stod klart när kommunfullmäktige på måndagskvällen beslutade att anta detaljplanen för den första etappen i området. I etappen ingår även två sporthallar samt nya bostäder. Arbetet har dragit ut på tiden eftersom fastighetsägaren Skanska haft svårigheter att få ekonomi i projektet.

Läs mer


Nya student- och forskarbostäder i Flemingsberg

Flemingsberg ska få 450 nya student- och forskarbostäder utmed Alfred Nobels Allé i direkt anslutning till universitetsområdet. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags. Med i planeringen finns också allmänna anläggningar som ska skapa anslutning till både Alfred Nobels allé och till den kommande nya trafikplatsen vid Huddingevägen.

Läs merGamla vägar ska bli som nya

En högre ambitionsnivå med större investeringar ska minska det eftersatta gatuunderhåll som Huddinge kommun har byggt upp under många år. Nu tar den politiska majoriteten krafttag i gatuunderhållsarbetet och satsar i sin budget 15 miljoner extra för att minska det så kallade underhållsberget.

– Vi ser att behoven är stora när det gäller beläggningsåtgärder och för att undvika ännu dyrare framtida investeringar så åtgärdar vi nu problemen i snabbare takt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Stora delar av Huddinges gatunät byggdes när kommunens villasamhällen växte fram under förra århundradet. Många av vägarna har därefter inte fått tillräckligt mycket beläggningsarbete, vilket har skapat ett stort underhållsbehov i det kommunala vägnätet. Sedan den alliansstyrda majoriteten tillträdde efter valet 2006 har de ökat underhållsarbetet av gator och vägar genom att under ett flertal år skjuta till mer pengar för att försöka komma i kapp.

– Flera år med enstaka miljonsatsningar har visat att det inte räcker för att åtgärda underhållsberget. I år lägger vi 7,5 miljoner på upprustning av gator och vägar och tillsammans med den stora satsningen för 2015 kommer dessa krafttag att ge en ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet på Huddinges vägar, avslutar Tomas Hansson.

Årets tillskott på 7,5 miljoner ska beslutas av fullmäktige i juni.

 


Familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken 17 maj

Nu på lördag, 17 maj, kommer Kristdemokraterna i Huddinge att ha en familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken, Stuvsta, mellan klockan 11-15. Varmt välkomna att delta i samtal om familjens betydelse och låt barnen få hoppa i vår hoppborg.

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället eftersom den påverkar oss på så många olika sätt. Därför är det viktigt att stöd finns för dem som behöver. Men besluten ska fortfarande fattas av föräldrarna själva, inte av politiker. Allra minst på EU-nivå.

I dag är det den Internationella familjedagen. En dag som har kommit till för att uppmärksamma familjens betydelse både på individnivå och för samhället i stort. Därför vill Kristdemokraterna i Huddinge fira med en familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken.

Kristdemokraterna anser att det är i familjen som varje barns utgångspunkt börjar och att det redan är där som insatser genom stöd och hjälp ska börja. Vi tror inte att politikerna vet bättre än föräldrarna själva, eftersom alla familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Vi vill i stället öka familjernas frihet att själva avgöra vad som är bäst för just dem. Politiken ska erbjuda valmöjligheter för familjer, men inte fatta besluten åt dem.

Varmt välkomna till Skeppsmyreparken mellan kl 11–15 nu på lördag 17 maj!