Mer handel i Kungens kurva

Handelsytorna i fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva, där byggvaruhuset K-Rauta ligger, kan nu i det närmaste fördubblas. Det framgår av den nya detaljplan som samhällsbyggnadsnämnden godkände vid torsdagens sammanträde.

– Även om Kungens kurva redan är Skandinaviens största handelsområde, behöver området fortsätta att växa och utvecklas. Det behövs nya investeringar som gör att området moderniseras och bibehåller sin attraktionskraft, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– När fastigheten byggs om ska det vara med en tydlig entré från gatan i byggnadens sydöstra hörn. I framtiden ska det här inte vara en del av ett externhandelsområde utan en del i en modern stadskärna, med Spårväg syd som passerar strax utanför byggnaden. Den nya detaljplanen är ett led i genomförandet av den visionen, berättar Tomas Hansson.

Fastighetsägaren Bonnier fastigheter AB har tänkt komplettera den befintliga byggvaruhandeln med andra verksamheter kopplat till byggnationer och renoveringar enligt ett så kallat Hemmakoncept. Sammanlagt kommer handelsbyggrätten omfatta 18 500 kvm bruttoarea.


Ja till Spårväg syd

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fattade under tisdagen beslut om en fördjupad utredning av Spårväg syd för att möjligöra en snabb byggnation. Spårväg Syd är ett förslag till en ny regional spårväg som förbinda tre nyckelområden för tillväxten och företagandet i södra Stockholm, Flemingsberg, Kungens Kurva – Skärholmen och Älvsjö.

– Kristdemokraterna gick till val på att bygga Spårväg syd. Nu är vi på god väg att uppfylla det vallöftet, säger Karl Henriksson (KD) i trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Förbättrade tvärförbindelser på Södertörn är tillsammans med ökat bostadsbyggande de två viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt i regionen. Därför är det med stor glädje som jag konstaterar att Spårväg syd nu är ett steg närmare ett genomförande, kommenterar Karl Henriksson trafiknämndens beslut om en fördjupad förstudie för att möjliggöra en snabb byggnation.

– Spårvägen är en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i Huddinge. Vi planerar för ytterligare 11 300 bostäder och 12 850 arbetsplatser utmed Spårväg syds sträckning fram till år 2030, med tyngdpunkten i de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva. Därför är det oerhört viktigt att också kommunikationerna byggs ut, konstaterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge.

– Med spårvägen skapas en tvärförbindelse på Södertörn som ger människor möjlighet att resa snabbt och klimatsmart. Det gynnar både företagen och miljön, säger Tomas Hansson.

– Nu är det viktigt att alla intressenter, såväl fastighetsägarna utmed sträckningen som kommuner och landsting, gör sitt yttersta för att Spårväg syd ska kunna byggas så fort som möjligt. Det gynnas alla av, avslutar Karl Henriksson.


Snabbladdstolpe för elbilar i Kungens Kurva

Nu går det att snabbt ladda sin elbil på McDonald’s Lindvreten i Kungens Kurva. Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, var med på invigningen av den nya snabbladdstolpen, som är resultatet av ett samarbete mellan bland andra energibolaget Fortum och Energimyndigheten. Med den nya stolpen tar det bara 20 minuter att ladda upp en elbil så att den kan gå i cirka 15 mil.

– Snabbladdstolpar gör elbilar lättare att använda. Det är välkommet att både kommersiella aktörer och ansvariga myndigheter är beredda att investera i att det byggs upp ett nät av snabbladdstolpar. Och det är förstås naturligt att man börjar vid Kungens Kurva, som är Skandinaviens största handelsområde och ligger vid E4 och E20 som förbinder Stockholm med Göteborg, Malmö och kontinenten, säger Tomas Hansson (KD).

– När infrastrukturen byggs ut för elbilar så skapar det möjligheter för fler att ta steget att välja ett elfordon. Därför är de nya snabbladdstolparna från Fortum ett välkommet initiativ i resan mot en fossiloberoende fordonsflotta, kommenterar Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.


Ungdomars fotokonst i gångtunnlar i Kungens Kurva

Tillsammans med en representant från Skärholmens stadsdelsnämnd invigde samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Hansson (KD) den nya utsmyckningen i gångtunnlarna mellan Kungens Kurva och Skärholmen: 36 stycken uppförstorade fotografier på temat ”Mitt Kungens Kurva”, tagna av elever från Vårbyskolan i Vårby och Lillholmsskolan i Skärholmen.

– Vi jobbar väldigt aktivt med att knyta ihop Skärholmen och Kungens Kurva. Det här är ett praktiskt uttryck för det arbetet. Jag är väldigt glad över att vi kunnat fånga ungdomars perspektiv och hoppas att det här ska göra gång- och cykelvägen mellan områdena tryggare och trevligare, säger Tomas Hansson (KD) i en kommentar. På den nedre bilden syns en av fotograferna tillsammans med sitt verk, en bild av hur himlen speglar sig i Heron Citys fasad.