Studiebesök hos McDonalds i Huddinge

Förra veckan besökte Karl Henriksson (KD), kommunalråd, för att lära sig mer om hur de arbetar med att få in människor i arbete.

– McDonald’s gör en fantastisk insats när det gäller att ge jobb åt till exempel ungdomar och nyanlända. Vi behöver hitta bättre vägar för att ge människor riktiga jobb med riktig lön och där har vi haft bra samtal om hur vi kan bli bättre i Huddinge och i Sverige. Jag är glad över det engagemang som finns från företagare som Claes Kindvall, säger Karl.

På nationell nivå vill vi Kristdemokrater bla annat:
Införa introduktionsanställningar där man lär sig jobbet på jobbet till lägre ingångslön.

Ta bort den särskilda löneskatten för äldre som jobbar och sänk åldersgränsen för ett förstärkt jobbskatteavdrag till 64 år.

Bygga ut fler Yrkesvuxplatser så att fler arbetslösa får jobb och bristyrken förses med kunnig personal.

 


Ny industrimark i Länna ger plats för nya företag

Upplagsområdet Gräsvreten i Länna ska omvandlas till ett industriområde och utökas för att ge plats åt nya företag. Det fattade kommunstyrelsen beslut om på onsdagen.
– Huddinge ska vara en företagsvänlig kommun. Genom det här beslutet underlättar vi för nya entreprenörer att etablera sig i kommunen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Skogås kan få ett Arena 142

Det kristdemokratiska initiativet att starta ett småföretagarcenter i Vårby, Arena 143, där nyanlända uppmuntras till att starta och driva egna företag har gett mersmak. Nu vill Kristdemokraterna se att ett småföretagarcenter också genomförs i Skogås, i form av ett Arena 142.

Läs mer


Bygglov för biogasanläggning i Gladö

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för en ny biogasanläggning på SRV Återvinnings anläggning i Gladö i Huddinge. SRV Återvinning planerar att utvinna biogas ur matavfall som samlas in från hushåll och företag på Södertörn. Sedan tidigare finns en anläggning som gör slurry av matavfallet, men hittills har denna därefter transporterats till en anläggning utanför Linköping för vidarebearbetning till biogas.

– Det är positivt om vi kan få fram mer biogas lokalt som kan användas på Södertörn och i Stockholmsområdet, där det idag ofta råder brist. Genom tillverkning nära återvinningsanläggningen minskar man lastbilstransporterna och gör därmed bränslet ännu mer miljövänligt, konstaterar Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vid samma sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden även om att skicka ut ett förslag om utökning av Gladö industriområde på programsamråd.

– Det råder brist på bra industrimark i Huddinge. Högsta prioritet har företag som behöver flytta från Storängens industriområde i samband med att området omvandlas till modern kvartersstad, men jag skulle också gärna se att nya företag med inriktning mot återvinning, miljöteknik och att använda återvunna resurser etablerar sig i området. Gladö skulle kunna bli ett centrum inom kretsloppsindustrin, säger Tomas Hansson.


Småföretagarcentrum har startat i Vårby gård

I maj 2005 lade Kristdemokraterna en motion i Huddinge kommunfullmäktige om ett småföretagarcentrum i Vårby, en lokal satsning för att ge stödja nya och redan existerande lokala småföretag. Rådgivning, kunskapsutveckling, kontaktnät och tillgång till billiga kontorslokaler framhölls som viktiga uppgifter för detta småföretagarcentrum, som helst skulle vara ett samarbete mellan Huddinge kommun och andra organisationer.

Nu finns den organisationen i verkligheten. Arena 143 heter den nya mötesplatsen i Vårby gård för entreprenörer i alla stadier av sitt företagande. Lokalerna ligger i Vårby gårds centrum. Småföretagarcentret är ett samarbetsprojekt mellan Huddinge kommun och fastighetsbolaget Balder. Drivhuset och NyföretagarCentrum är två viktiga samarbetspartners som kommer att finnas på plats hos Arena 143 vissa tider.

– Det har varit en lång väg från vår motion till Arena 143, men resultatet som vi ser idag motsvarar väldigt väl vår ursprungliga idé. Jag är jätteglad över det goda samarbete som finns med både fastighetsbolaget Balder, Drivhuset och NyföretagarCentrum och hoppas att vi i framtiden ska få se ännu fler partners som vill gå in i det här projektet. Nya och växande företag är vad både Vårby och hela Sverige behöver, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

Den 21 februari kl 7.30-9.00 är alla välkomna till en företagarfrukost i Arena 143:s lokaler. Mötet ingår i serien God Morgon Huddinge som arrangeras av Arena Huddinge och Huddinge kommun. Anmäla dig kan du göra här.


Mer handel i Kungens kurva

Handelsytorna i fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva, där byggvaruhuset K-Rauta ligger, kan nu i det närmaste fördubblas. Det framgår av den nya detaljplan som samhällsbyggnadsnämnden godkände vid torsdagens sammanträde.

– Även om Kungens kurva redan är Skandinaviens största handelsområde, behöver området fortsätta att växa och utvecklas. Det behövs nya investeringar som gör att området moderniseras och bibehåller sin attraktionskraft, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– När fastigheten byggs om ska det vara med en tydlig entré från gatan i byggnadens sydöstra hörn. I framtiden ska det här inte vara en del av ett externhandelsområde utan en del i en modern stadskärna, med Spårväg syd som passerar strax utanför byggnaden. Den nya detaljplanen är ett led i genomförandet av den visionen, berättar Tomas Hansson.

Fastighetsägaren Bonnier fastigheter AB har tänkt komplettera den befintliga byggvaruhandeln med andra verksamheter kopplat till byggnationer och renoveringar enligt ett så kallat Hemmakoncept. Sammanlagt kommer handelsbyggrätten omfatta 18 500 kvm bruttoarea.