”Bygg ny tvärjärnväg på Södertörn”

Bygg en ny tvärjärnväg mellan Jordbro och Flemingsberg. Det föreslår Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, tillsammans med Karl Henriksson, Trafiknämnden i Stockholms läns landsting, och Marie Litholm och Antonella Pirrone, KD:s gruppledare i Haninge respektive Nynäshamn, i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bakgrunden är den stora ökning av godstransporterna som vi kan vänta när den nya containerhamnen i Norvik, Nynäshamn, öppnar. Om alla dessa containrar ska åka lastbil så kommer det leda både till miljöutsläpp och trängsel på Nynäsvägen och Södertörnsleden. Lägg till det utvecklingen i Jordbro Företagspark.

Samtidigt kommer pendeltågstrafiken till Stockholm öka när Citybanan invigts och befolkningen fortsätter att växa. Det betyder att det inte kommer att finnas speciellt mycket ledig kapacitet på Nynäsbanan mellan Jordbro och Älvsjö.

Därför föreslår Kristdemokraterna en ny järnvägsförbindelse mellan Nynäsbanan och Södra stambanan utmed Södertörnsleden, primärt för godstrafiken. På sikt kan man också utveckla en ny pendeltågslinje längs sträckan, till exempel från Farsta strand till Södertälje med stopp i Trångsund, Skogås, Handen, Flemingsberg och Tumba på vägen.

Hela artikeln kan du läsa här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-maste-undvika-fler-ursparningar_8798918.svd


”Vinter-OS kräver trafiksatsningar”

– Förslaget om hur man ska utveckla Flottsbro är oerhört spännande. Men det krävs en snabb utbyggnad av Södertörnsleden och Spårväg syd för att det ska bli möjligt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, i en kommentar till idrottsrörelsens utredare Jöran Hägglunds rapport om ett eventuellt vinter-OS i Stockholm år 2022.

I förslaget kommer en stor del av tävlingarna vara förlagda till södra Stockholm. Flottsbrobacken i Huddinge föreslås få en fördubblad fallhöjd till 210 meter. I Flottsbro ska slalom, snowboardens boardcross, slopestyle och storslalom samt freestylens skicross och slopestyle gå av stapeln enligt förslaget. Utredarens tanke är att även backhoppningen skulle kunna byggas in i den förhöjda backen i Flottsbro.

– Det är naturligtvis lockande med en förstklassig alpin anläggning i Huddinge, men vi måste också titta närmare på hur realistiska och genomförbara förslagen i Hägglunds utredning är. Logistiken måste fungera både när man ska bygga den nya backen och när själva tävlingarna ska genomföras och då behöver  infrastrukturen vara på plats. Flottsbro ligger också i ett viktigt stadsnära naturområde som vi är måna om, konstaterar Tomas Hansson.

Skidanläggningen i Flottsbro ägs av kommunala Huge Fastigheter AB.


2 000 nya bostäder planeras i Huddinge centrum

2 000 nya bostäder, 11 000 kvm ny handel och 21 000 kvm nya kontor. Det planprogram för Huddinge centrum som samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte vid torsdagens sammanträde kommer att innebära en storsatsning på att utveckla området runt Huddinge centrum.

– Vi har höjt ambitionsnivån för bostadsbyggandet ytterligare. Det här planprogrammet innehåller nästan dubbelt så många bostäder som det ursprungliga förslag som skickades ut på samråd. Det finns behov av nya bostäder och området runt Huddinge centrum är väldigt attraktivt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Planerna innebär också en rejäl utökning av handelsytorna i Huddinge centrum. Vi vill ha en mix av bostäder och handel, så att det blir en levande stadsdel även efter stängningsdags. Vi arbetar också med att utveckla parkerna och den offentliga miljön runt centrum, berättar Tomas Hansson.

– Det stora hindret för utvecklingen i Huddinge centrum är förseningen av Södertörnsleden. Mycket är beroende av att den tunga trafiken försvinner från Storängsleden, som ligger alldeles intill centrumområdet. För att alla de nya bostäderna ska kunna komma till stånd behöver Trafikverket ta sitt ansvar, konstaterar Tomas Hansson.

Planprogrammet ska nu behandlas av kommunstyrelsen, som fattar det slutgiltiga beslutet.


Senarelagd Södertörnsled hindrar utvecklingen i södra Stockholm

Arbetet med utbyggnaden av Södertörnsleden skulle startat i år men Trafikverket har nu begärt hos regeringen att få göra om planeringen. Tvärförbindelsen ska binda samman E4/E20 vid Vårby med väg 73 vid Jordbro.

– Det här kom som en blixt från klar himmel och jag är oerhört besviken, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor.

– Södertörnsleden är en nödvändig förutsättning för många av de nya bostäder och arbetsplatser som planeras i Huddinge. Att Södertörnsleden nu försenas i flera år innebär stora negativa konsekvenser för utvecklingen i hela den södra delen av regionen, säger Tomas Hansson.

De nuvarande planerna har tagits fram, planerats och bedömts i omgångar sedan 1990-talet av Trafikverket. Nu, när ärendet ligger hos regeringen för prövning, har Trafikverket kommit till slutsatsen nuvarande projekt inte kommer att hålla vid en juridisk prövning.

– Det är egentligen en skandal att det gått så här långt i processen innan Trafikverket insåg bristerna i sitt eget arbete. Nu är det oerhört viktigt att få till bra miljölösningar och en snabb och effektiv process så att Södertörnsleden kan bli verklighet så snart som möjligt. Det får inte bli några fler långbänkar hos Trafikverket i Borlänge, säger Tomas Hansson.