Bostäder ska locka forskare till Huddinge

Flemingsberg ska få 450 nya student- och forskarbostäder. På torsdagen togs första spadtaget för projektet som byggs längs Alfred Nobels allé.
– De här bostäderna kommer att utveckla Flemingsberg som studieort, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Fortsätt förenkla byggreglerna!

Det måste bli enklare för människor att bygga om och bygga till. Det anser Kristdemokraternas kommunalråd, Karl Henriksson, som gärna ser nya reformer på bostadsmarknaden.
– För att underlätta för både vanliga människor och för byggföretag är det viktigt att byggreglerna förenklas. Då skapas också möjligheter att bygga bostäder för en lägre kostnad än i dag, säger han.

Läs mer


Bygg ett hållbart Huddinge med smarta lösningar

För att Huddinge ska behålla sin närhet till natur och samtidigt växa och bli en av Stockholms läns tre mest attraktiva kommuner gäller det att planera smart och långsiktigt. Det menar Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer


Nya student- och forskarbostäder i Flemingsberg

Flemingsberg ska få 450 nya student- och forskarbostäder utmed Alfred Nobels Allé i direkt anslutning till universitetsområdet. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags. Med i planeringen finns också allmänna anläggningar som ska skapa anslutning till både Alfred Nobels allé och till den kommande nya trafikplatsen vid Huddingevägen.

Läs mer


Nya studentbostäder planeras vid Flemingsbergs C

Cirka 140 nya studentbostäder planeras utmed Hälsovägen i Flemingsberg, intill Flemingsbergs centrum. Kommunägda Huge Fastigheter AB är byggherre. Kommunstyrelsen i Huddinge gav på måndagen samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för de delar av området som inte redan är detaljplanelagda.

– Flemingsberg växer till en riktig studentstad. De nya studentbostäderna, som ligger alldeles intill ”studentskrapan” som invigdes för några år sedan, blir ett viktigt tillskott, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samtidigt pågår flera andra projekt. Wästbygg ska bygga cirka 250 studentbostäder och 60 ungdomsbostäder i Visättra Ängar, öster om Flemingsbergs station. Byggstart ska ske senast den 30 juni 2014. På campusområdet utmed Alfred Nobels allé planeras cirka 500 student- och forskarlägenheter, även de med byggstart år 2014. Fastighetsägare där är Akademiska Hus AB. Tillsammans kan det handla om en fördubbling av antalet studentbostäder i Flemingsberg på bara några år.

– Men det handlar inte bara om bostäder, vi vill skapa stadsliv. Vi planerar täta stadskvarter med funktionsblandning. Utmed Hälsovägen blir det handel och service i husens bottenvåning. Vi ser också över möjligheten att öka exploateringen i den nya detaljplanen, så att fler nya bostäder ska kunna byggas, säger Tomas Hansson.


Student- och forskarbostäder byggs på campus i Flemingsberg

Cirka 500 nya student- och forskarlägenheter planeras utmed Alfred Nobels allé, som går genom campusområdet i Flemingsberg. På sitt sammanträde den 14 november beslutade samhällsbyggnadsnämnden om s.k. granskning av detaljplan för del av Embryot 1. Detaljplanen bedöms ge möjlighet till cirka 320 studentlägenheter (både enrums- och tvårumslägenheter, totalt cirka 450 studenter) samt cirka 180 större bostäder för forskare alternativt studenter. Fastighetsägare är Akademiska Hus Stockholm AB.

– Inom ett par år siktar vi på att cirka 1 000 nya studentlägenheter ska byggas i Flemingsberg, en fördubbling jämfört med idag. Vår förhoppning är att byggstart i det här projektet ska bli redan nästa vår, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är väldigt positivt att regeringen gett Akademiska Hus ett tydligt, nytt uppdrag att verka för att fler studentbostäder ska byggas, det bidrar till att våra höga ambitioner ska kunna bli verklighet, säger Tomas Hansson (KD).

I Flemingsberg finns tre lärosäten, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola. Sammanlagt studerar cirka 16 000 studenter i området. I anslutning till campusområdet finns också en forskningspark och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som bedriver avancerad forskning på det medicinska området.


Nya bostäder byggs i Flemingsberg

Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge har nu fattat beslut om en ny detaljplan för Visättra Ängar II, ett område nära Visättra centrum i Flemingsberg. I området planeras sammanlagt cirka 670 bostäder, varav minst 250 studentbostäder. Byggrätten är på totalt cirka 40 000 kvm BTA. Byggstart för den första etappen beräknas ske nästa år.

– Det här är ett viktigt steg i byggandet av framtidens Flemingsberg. Jag är glad över att vi med den här snabba detaljplaneprocessen har kunnat bidra till att Flemingsbergs studenter snart kommer att få bättre bostadsmöjligheter, men också att Visättra kommer att få en mer blandad bebyggelse, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bostäderna kommer att byggas av SW Projektutveckling AB, BoKlok Housing AB och Wäst-Bygg AB. Huvuddelen av bostäderna kommer att vara i flerfamiljshus, men även radhus kommer att byggas. Förutom studentbostäder planeras även ungdomsbostäder i området.

– Student- och ungdomsbostäder är prioriterade i kommunens planering. Vi siktar på att inom ett par år fördubbla det totala antalet studentbostäder i kommunen, säger Tomas Hansson.


Ökat bostadsbyggande planeras i Huddinge – storsatsning på nya studentbostäder

Under de närmaste fem åren planerar Huddinge nu 3 700 nya bostäder, i snitt cirka 740 per år. Av dessa är drygt 60 procent bostäder i flerbostadshus och knappt 40 procent i småhus. Cirka 1 200 av bostäderna blir hyresrätter, varav den övervägande delen som student- eller ungdomsbostäder. Ett annat nytt projekt är en beachvolleyboll/sandsportsanläggning i privat regi i Flemingsberg. Det framgår av den projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2013-2015 som kommunfullmäktige godkände den 11 februari.

– Vi höjer ambitionsnivån i bostadsbyggnadstakten ännu mer jämfört med de senaste åren. Huddinge är en kommun i stark tillväxt både när det gäller befolkning och nya arbetsplatser och vi vill se en fortsatt ansvarsfull och långsiktigt hållbar utveckling, säger Tomas Hansson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Speciellt roligt är det att vi kommer allt närmare byggstart i flera studentbostadsprojekt. Idag finns cirka 1 000 studentbostäder i Flemingsberg, men om några år kan den siffran ha fördubblats – och det finns ännu fler projekt i pipeline. Vi ser stora möjligheter att utveckla både campusområdet och övriga Flemingsberg med nya bostäder och arbetsplatser, berättar Tomas Hansson.