Stefan Attefall och David Lega besöker Vårby gård

Tomas H Stefan A David L Arena 143Idag besökte bostadsminister Stefan Attefall (KD) tillsammans med det kristdemokratiska oppositionsrådet i Göteborg, David Lega, Vårby gård för att se hur bostadsföretaget Balder, som också äger centrumanläggningen, arbetar för att utveckla området. Med vid besöket var också bland andra Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge. Fastighetsbolaget Balders och kommunens representanter berättade om det goda samarbetet mellan parterna, som rör sig om allt från kommunala feriepraktikanter som håller området snyggt till småföretagarcentret Arena 143.


Småföretagarcentrum har startat i Vårby gård

I maj 2005 lade Kristdemokraterna en motion i Huddinge kommunfullmäktige om ett småföretagarcentrum i Vårby, en lokal satsning för att ge stödja nya och redan existerande lokala småföretag. Rådgivning, kunskapsutveckling, kontaktnät och tillgång till billiga kontorslokaler framhölls som viktiga uppgifter för detta småföretagarcentrum, som helst skulle vara ett samarbete mellan Huddinge kommun och andra organisationer.

Nu finns den organisationen i verkligheten. Arena 143 heter den nya mötesplatsen i Vårby gård för entreprenörer i alla stadier av sitt företagande. Lokalerna ligger i Vårby gårds centrum. Småföretagarcentret är ett samarbetsprojekt mellan Huddinge kommun och fastighetsbolaget Balder. Drivhuset och NyföretagarCentrum är två viktiga samarbetspartners som kommer att finnas på plats hos Arena 143 vissa tider.

– Det har varit en lång väg från vår motion till Arena 143, men resultatet som vi ser idag motsvarar väldigt väl vår ursprungliga idé. Jag är jätteglad över det goda samarbete som finns med både fastighetsbolaget Balder, Drivhuset och NyföretagarCentrum och hoppas att vi i framtiden ska få se ännu fler partners som vill gå in i det här projektet. Nya och växande företag är vad både Vårby och hela Sverige behöver, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

Den 21 februari kl 7.30-9.00 är alla välkomna till en företagarfrukost i Arena 143:s lokaler. Mötet ingår i serien God Morgon Huddinge som arrangeras av Arena Huddinge och Huddinge kommun. Anmäla dig kan du göra här.


Skönhetspris till utsmyckning i Vårby Haga

Den konstnärliga utsmyckningen ”Mitt Huddinge” av konstnären Acke Oldenburg vid Myrstuguberget i Vårby Haga får Huddinge kommuns skönhetspris 2012.

– Man får priset för den välkomnande utformningen av entrén till Myrstuguberget med de båda fristående konstmurarna täckta av målade klinkers. Konstverket invigdes 1991 av det kommunala fastighetsbolaget Huge som också förvaltar entréplatsen. Motiv är bilder av personligheter ur Huddinges historia, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun och även ordförande i kommunens skönhetsråd.

Konstverket består av två stora murar. Den största, lätt bågformad, är 7 x 7 meter. Den andra muren är 10 meter lång med varierande höjd i en S-formad båge. Ytan är täckt av klinker målade för hand. Konstverket tillsammans med det omgivande parkområdet skapar en helhet som tillsammans ger ett varmt och välkomnande intryck av entrén till Myrstuguberget vars bostadshus är ritade av arkitekt Ralph Erskine och uppförda i början av 1980-talet.

Konstnären Acke Oldenburg (1923-2005) studerade vid Valands konstskola i Göteborg åren 1947-1952 med konstnären och skolans rektor Endre Nemes som lärare och mentor.


Ungdomars fotokonst i gångtunnlar i Kungens Kurva

Tillsammans med en representant från Skärholmens stadsdelsnämnd invigde samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Hansson (KD) den nya utsmyckningen i gångtunnlarna mellan Kungens Kurva och Skärholmen: 36 stycken uppförstorade fotografier på temat ”Mitt Kungens Kurva”, tagna av elever från Vårbyskolan i Vårby och Lillholmsskolan i Skärholmen.

– Vi jobbar väldigt aktivt med att knyta ihop Skärholmen och Kungens Kurva. Det här är ett praktiskt uttryck för det arbetet. Jag är väldigt glad över att vi kunnat fånga ungdomars perspektiv och hoppas att det här ska göra gång- och cykelvägen mellan områdena tryggare och trevligare, säger Tomas Hansson (KD) i en kommentar. På den nedre bilden syns en av fotograferna tillsammans med sitt verk, en bild av hur himlen speglar sig i Heron Citys fasad.