CV

för Ingvar Svensson

Utbildning

1964 studentexamen

1970 filosofie magister

Yrkesmässiga meriter

1972-1978 adjunkt

1979-1987 chefredaktör på Samhällsgemenskap (Nuvarande Kristdemokraten)

1985-1991 politisk sekreterare

1991-1994 riksdagsledamot

1995-1998 informationschef för Kristdemokraterna

1998-2010 riksdagsledamot

Politiska uppdrag

1966 – 1967 1:e vice ordförande för kristdemokraterna i Kronobergs län

1966 – 1996 ordinarie ledamot av partistyrelsen

1967 – 1980 distriktsordförande för kristdemokraterna i Kronobergs län

1974 – 1980 ledamot av kommunfullmäktige i Älmhult

1992 – 1993 ordförande för partiets programkommission inför 1993 års   principprogram

1991 – 1994 1998-2010 riksdagsledamot

1991 – 1994 1998-2010 ledamot av Konstitutionsutskottet

1991 – 1994 ledamot av Riksdagsutredningen

1992 – 1993 ledamot av Grundlagsutredningen inför EG

1992 – 1994 ledamot av Fri- och rättighetskommittén

1993 – 1995 ledamot av Pressutredningen -94

1995 – 1997 ledamot av Barnpornografiutredningen

1997 – 1999 ledamot av Samboendekommittén

1998 – 2001 Ledamot i svenska delegationen till Parlamentariska Församlingen i Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE)

1998 – 2002 ledamot i valprövningsnämnden

1998 – 2002 suppleant i kulturutskottet

1998 – 2008 suppleant i EU-nämnden

1998 – 2000 ledamot i Riksdagskommitténs Referensgrupp för utvärdering av budgetprocessen

2000 – 2001 Ledamot av Mediegrundlagsutredningen

2001 – 2006 Ledamot av Kommittén för debatt om Europeiska Unionens utveckling och framtid inför 2004 års regeringskonferens (EU2004-kommittén sedermera Kommittén för EU-debatt)

2002 – 2003 suppleant EU:s konvent om EU:s framtidsfrågor

2002 – 2006 suppleant i lagutskottet

2003 – 2006 ledamot Kristdemokraternas valberedning

2003 – 2008 ledamot parlamentariska samrådsgruppen för Tryck- och yttrandefrihetsberedningen (Ju 2003:04)

2004 – 2008 ledamot av Grundlagsutredningen

2007 – 2009 ledamot av Riksrevisionsutredningen

2008 – 2012 ledamot Yttrandefrihetskommittén

2009 – 2010 suppleant i civilutskottet

Övriga uppdrag

1993 – 2001 ordförande för den statliga Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (s k LL-stiftelsen)

1999 – 2011 ledamot av presstödsnämnden

2006 – 2010 ledamot i styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond