Detta är jag

Jag är född den 30 april 1944 i Osby. Uppvuxen i Älmhult. Sex år i folkskola. Fyra år i realskola. Upptäckte där att jag hade hyfsad fallenhet för matematik. Tre år på gymnasium (reallinjens matematiska gren). Studentexamen 1964 i Älmhult. Värnplikt 1964-65 som sjukvårdare på dåvarande Lv4 i Malmö. Från ht 1965 påbörjades ett antal år som lärarvikarie. Under dessa läste jag in en filosofie magister. Hade tidigt tänkt mig en lärarkarriär och hade nog blivit lärare i matematik och kanske fysik/kemi om partiengagemanget inte kommit emellan. Började därför läsa statskunskap och nationalekonomi till en början, två betyg vardera (motsvarar väl 60 p vardera idag), för att få en examen återknöt jag bekantskapen med matematiken (två betyg). I väntan på lärarhögskolan kompletterade jag sedan med ett betyg i sociologi. Registrerades som filosofie magister hösten 1970. Det mesta av studierna skedde i Växjö dåvarande universitetsfilial. Lärarhögskola 1971/72.

Lärarvikariaten jag hade var i Västra Torsås, Markaryd, Räppe och Älmhult, mest det senare. Från höstterminen 1972 till höstterminen 1978 var jag adjunkt vid Linnéskolan i Älmhult. Samhällskunskap-matematik var min kombination.

Från 1979 till 1987 var jag chefredaktör för Kristdemokraternas endagstidning. På den tiden hette den Samhällsgemenskap (nu heter den Kristdemokraten). Under tre års tid var jag även VD för tidningsbolaget. Efter valsamverkansvalet 1985 gick jag ner på deltid för tidningen och blev på den andra tiden politisk sekreterare åt Alf Svensson i riksdagen. Efter valet 1988 ökade min deltid som politisk sekreterare/pressekreterare och jag blev småningom heltidsanställd på partiet. Valet 1991 medförde att de två som stod framför mig på riksdagslistan blev statsråd, varför jag fick bli riksdagsledamot 1991-1994, med utskottsplacering som ordinarie i Konstitutionsutskottet. Efter valet 1994 levde jag huvudsakligen på min garantilön från riksdagen fram till hösten 1995, med lite deltid på partikansliet. Från 1 november 1995 blev jag partiets förste informationschef.

Vid valet 1998 återkom jag till riksdagen och till Konstitutionsutskottet och blev omvald 2002 samt 2006 och har varit verksam i KU fram till valet 2010, då riksdagskarriären avslutas. Från våren 2002 fram till juli 2003 också suppleant i EU:s framtidskonvent. I EU-nämnden har jag varit suppleant 1998-2009.

Jag har familj. Karin är min fru. Vi gifte oss 1967. Vi har fem barn, Marcus, Henrik, Bobby, Nathalie och Emma. Farfar och morfar har jag också blivit. Vi bodde nästan 31 år i ett kedjehus i Vallentuna, men sedan mars 2011 är Karin och jag åter bosatta i Älmhult. Är uppvuxen i frikyrkomiljö (pingströrelsen).

Politiken har varit mitt stora fritidsintresse. Men jag läser gärna både skönlitteratur och tyngre litteratur. Nybyggartiden i Paradiset i Älmhult (området heter faktiskt så) har medfört en hel del praktiskt arbete.