Viktiga utgångspunkter

Det här tycker jag är viktigt…

Åren i politiken har förstärkt den uppfattning jag hade redan när partiet startade 1964. Det är de grundläggande värdena och värderingarna som avgör. Den etik och därmed den människosyn vi har införlivat – främst under de tidiga åren – är avgörande för hur vi agerar genom hela livet.

När jag började etablera mig i den politiska världen pågick som bäst debatten kring ideologiernas död.

Politik – fick vi som var nybörjare höra – handlade om ekonomi och om praktiska avgöranden. Den politiska kompetensen ansågs vara helt avgörande. Ideologisk övertygelse var ute. Men det är fullständigt klart att det inte räcker med karta och kompass när man befinner sig ute i skogen. Det är helt nödvändigt att veta varthän man skall för att man skall ha glädje av de praktiska instrumenten. Kompetens och övertygelse måste gå hand i hand.

Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti och vi vill arbeta för ett värdeorienterat samhälle. Jag tror att det är i ett sådant synsätt som nyckeln ligger till ett gott samhälle i framtiden. Kunskaps- och informationssamhället blir kaotiskt om det inte finns inre värdekartor att hålla sig till.

För mig finns de fyra fundamentala utgångspunkter för det politiska arbetet:

1. människovärdet, det lika, unika och okränkbara människovärdet

2. insikten om att vi människor är ofullkomliga

3. insikten om att varje människa behöver en liten nära gemenskap för att växa och utvecklas, den viktigaste gemenskapen är förstås familjen

4. insikten om att vi människor har ett förvaltaransvar – det vi gör har faktiskt betydelse.

Politiskt är jag allätare, dvs under min tid i politiken har jag intresserat mig för olika områden vid olika tidsepoker. Jag har alltså ett brett perspektiv. När jag intresserar mig för ett område gör jag gärna djupdykningar i det för att få grepp om den verkliga substansen. Familjerätten, medicinskt-etiska området, mediefrågor, grundlagarna och grunderna för rättssamhället är områden som varit speciellt viktiga under den senaste tioårsperioden.