• Det behövs ett nytt ledarskap!

  Lars-Erik Olofsson och Stephen Jerand
  Lars-Erik Olofsson och Stephen Jerand

  Lars-Erik Olofsson och Stephen Jerand i vårsolen utanför Sommarhagen, Frösön.

  Det behövs ett nytt ledarskap och vi är beredda att ta ansvaret! säger Lars-Erik Olofsson och Stephen Jerand. Ett ansvar för trygghet, tillit och tillförsikt i det svenska samhället.

  ”En fungerande sjukvård i ett glesbygdslän kräver en systemförändring där även privata aktörer blir en naturlig del av vården i Jämtland/Härjedalen. Förebilden finns på andra sidan gränsen och i andra jämförbara länder Europa. Målet är att varje länsbo skall kunna vara listad hos en läkare. Utan personal-ingen vård. Därför är också satsningar på personalen i vård och omsorg en hjärtefråga för mig.” – Lars-Erik Olofsson överläkare på Infektionskliniken Östersunds sjukhus.

  I Jämtland/Härjedalen ska det vara tryggt att leva! Ingen ska behöva vara rädd för övergrepp eller kränkningar! Här ska vi kunna lita på ett samhälle med en långsiktig politik som tillsammans med medborgarna, bygger ett robust och tryggt samhälle säger Stephen Jerand polismästare i Jämtland/Härjedalen. Vi har ett ansvar inför våra barn, att vårda ett demokratiskt, rättssäkert samhälle byggt på värdegrunder. Att bygga för en trygg framtid! Alla, ung som gammal, måste mötas med respekt där man inte bara har rättigheter utan även skyldigheter! Att skapa ett tryggt Sverige är Allas vårt ansvar!

  Kristdemokraterna är beredda att ta ansvaret! – Stephen Jerand

  Läs mer om våra viktigaste frågor inom politiken.