• Valresultat för Region Jämtland Härjedalen

  På bilden räknat från vänster, främre raden: Lars-Olof Eliasson, Lars-Erik Olofsson, Stefan Nilsson, Margareta M Persson och Linnea Haggren.

   

  I regionen fick vi dubbelt så många platser som förra mandatperioden, gick från två till fyra. Vi ingår också i den BlåGröna majoriteten, vi samarbetar alltså med C, M, L och MP, vilket är en vanlig kombination denna mandatperiod. Vi har fått platser i alla regionens styrelser och nämnder samt en del mindre uppdrag.

  Regionfullmäktige (RF)
  Ordinarie ledarmöter: Lars-Erik, Margareta, Stefan och Linnea
  Ersättare: Andrea Hedenborg, Karl-Erik Lundin, Lena Persson och Rasmus Ericsson
  Lekmannarevisor: Lars-Olof
  Presidiet, vice ordförande: Linnea

  Regionstyrelsen (RS)
  Presidiet, vice ordförande: Lars-Erik
  Ersättare:

  Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) – helt ny!
  Ordinarie ledarmot: Margareta M Persson
  Ersättare: Lena Persson

  Regionala utvecklingsnämnden (RUN)
  Ordinarie ledarmot: Stefan Nilsson
  Ersättare: Karl-Erik Lundin

  Utifrån RF, RS, HSN och RUN finns det nästan 75 nämnder, styrelser och andra organ som det ska väljas kloka människor till utifrån valresultatet. Av naturliga skäl redovisas det inte här. Är du intresserad av någon specifik organisation så hör av dig till någon av oss på bilden.