Att vara förälder är kanske den viktigaste livsuppgiften vi har. Ansvaret för ett barn och att vara förebild är inspirerande och utmanande. Kristdemokraternas barn och familjepolitik syftar till att underlätta för föräldrar att vara förälder. Med vår politik så skall inget barn i Järfälla begå brott eller använda droger. Kristdemokraternas förslag bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet men vi behöver ditt stöd för att varje Järfällabarn ges chansen till en bättre uppväxt.

  • Varje barn skall få en Fritidscheck och en kulturpeng. Bevisad effekt är sundare liv  självförtroende minskad droganvändning. (The Icelandic youth project).
  •  Satsa på utveckling och underhåll av lekmiljöer i skola
  •  Bättre mat på Järfällas skolor för att orka med skoldagen.
  • Mindre barngrupper i förskolan.
  • Förbättra trygghet, kunskap och arbetsro i skolan genom bättre samverkan med föräldrar och tydliga krav på ordning och uppförande.
  • Förstärkt elevvårdsfunktion för att upptäcka sociala problem och neuropsykiatriska behov.