• Bilen behövs i ett modernt samhälle

    Miljöpartiet vill avskaffa alla bilar i samhället och missar inte ett tillfälle att berätta att bilen skall avskaffas, förutom en bil som skall sparas på museum enligt Mp Järfällas gruppledare. Det avslöjar en okunskap om vanliga människors vardag och livsvillkor. Vi Kristdemokrater vet att bilen behövs vi ser att elbilar lanseras på bred front och vi vill bygga ett samhälle som underlättar för bilägande och underlättar övergången till elbilssamhället. Det är ett proaktivt sätt att möta klimathotet. Då duger det inte att dra ned på antalet parkeringsplatser bygg parkeringsplatser med laddstolpe det är framtiden.