• Bygg med kvalitet – inte kvantitet

  Järfälla är kommunen vid Mälaren med lättillgänglig natur och levande kulturhistoria Våra kommundelar har unika värden som riskerar att gå förstöras om den nu gällande politiken får fortsätta en mandatperiod till. På Kvarnbackens historiska mark planeras bostäder, det sätter vi oss emot. KD vill bygga upp kvarnen och bevara kommunens största järnåldersgravfält. Vi bygger i första hand samhälle och i andra hand bostäder. Vi vill bygga seniorvänligt och med barnperspektiv. Rollatorvänligt till centrum och trygg cykelväg till skolan. En god stadsmiljö kräver god arkitektur och stadsplanering. Parker, samlingslokaler, restauranger, handel och idrottsplatser skapar liv mellan byggnader och ger förutsättningar för trivsel och socialt innehåll. När fler väljer att bo i Järfälla så behövs fler och bättre vägar. Bygg bort trafikkaoset så att bussen bilen och utryckningsfordon kommer fram. Du som bor i Järfälla ska vara delaktig när vi utvecklar din kommundel miljonprogrammens misstag får inte upprepas!

  –  Utveckla kommundelarna med bevarad identitet.
  – Bygg seniorvänligt med barnperspektiv.
  – Bostäder för äldres behov i kommundelarna.
  – Lekmiljön på skolor och förskolor ska rustas upp
  – Bygg tryggt i enlighet med konceptet ”Bo tryggt   2030.”
  – Bygg miljövänligt i trä för bättre inomhusklimat
  – Förbättra kollektivtrafiken.
  – Tillgängliggör vår Mälarkust och starta kollektivtrafik på Mälaren.
  – Fler och mindre byggföretag ger billigare boende