• Järfälla ska utvecklas med kvalité och omsorgsfull planering.

  Järfälla är kommunen vid Mälaren med lättillgänglig natur och levande kulturhistoria som är viktig för Järfällaborna. Våra kommundelar har unika värden som riskerar att förstöras om den nu gällande politiken får fortsätta en mandatperiod till. På Kvarnbackens historiska mark planeras bostäder det är inte ok. KD vill bygga upp kvarnen och bevara kommunens största järnåldergravfält för att ta ett exempel. Vi bygger i första hand samhälle och i andra hand bostäder. Vi vill bygga seniorvänligt med barnperspektiv. Rollatorvänligt till centrum och trygg cykelväg till skolan. En god stadsmiljö kräver god arkitektur och stadplanering som stöttar social samvaro och föreningslivet. Parker samlingslokaler restauranger handel idrotsplatser skapar liv mellan byggnader och ger förutsättningar för trivsel och socialt innehåll och det går att bygga in trygghet! När fler väljer att bo i Järfälla så behövs fler och bättre vägar. Bygg bort trafikkaoset så att bussen bilen och utryckningsfordon kommer fram.  Du som bor i Järfälla skall vara delaktig när vi utvecklar din kommundel miljonprogrammens misstag får inte upprepas!

  • Utveckla kommundelarna med bevarad identitet.
  • Du skall ha inflytande på planeringen i ditt bostadsområde.
  • Bygg seniorvänligt med barnperspektiv.
  • Bygg bostäder för äldres behov i kommundelarna. Exempelvis äldreboende mellanboende.
  • Lekmiljön på skolor och förskolor skall rustas upp i samverkan med barnen.
  • Bygg tryggt i enlighet med konceptet ”Bo tryggt 2030.”
  • Bygg miljövänligt gärna i trä för bättre inomhusklimat och mindre Co2 utsläpp.
  • Renovera och komplettera vårt trafiksystem.
  • Förbättra kollektivtrafiken.
  • Tillgängliggör vår Mälarkust och starta kollektivtrafik på Mälaren.
  • Fler och gärna mindre byggföretag ger billigare boende och ett varierat utbud.