• Mindre barngrupper i förskolan!

    Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att barngrupperna i förskolan måste bli mindre. Med stora barngrupper är det svårt för lärarna att erbjuda den pedagogiska verksamhet som förskolan har till uppdrag att göra. Barnen får allt för många relationer att hålla reda på, och ljudnivån blir ofta hög. Kristdemokraterna har föreslagit fullmäktige att ett tak för barngruppernas storlek ska sättas i Järfälla och en plan för att minska grupperna skall arbetas fram.