• Respektera och förstå äldres behov av tempererat inneklimat.

    Sommaren har varit fantastisk för alla som gillar utevistelse värme och solsken. Men alla Järfällabor kan inte njuta av värmen exempelvis om du är äldre och bor i en varm lägenhet utan luftkonditionering. Äldre kan inte reglera värmen i kroppen på samma sätt som yngre och känner inte behovet av vätska lika tydligt. På våra äldreboenden arbetar personalen hårt för att förebygga värmeslag och vätskebrist men lidandet för de äldre kan förebyggas och personalen kan avlastas. På vårt initiativ har Järfälla kommun beslutat att varje äldreboende skall ha en sinnenas trädgård. Vi vill att äldre skall få utevistelse och möjlighet att njuta av sommaren med skugga fågelkvitter blommors doft och porlande vatten. Som ett resultat av vårt initiativ så har alla boenden en trädgård men beklagligtvis är skötseln och standarden varierande, därför har vi krävt att en skötselplan av trädgårdarna skall arbetas fram. Men sommarens extrema värme kräver ytterligare åtgärder och åskådliggör behovet av ett förslag som vi drivit länge men inte fått stöd för, luftkonditionering för äldre på våra boenden. Värmen kan vara livshotande för äldre och sjukhusen rapporterar om ett ökat antal fall av värmerelaterade sjukdomsfall ibland med dödlig utgång. När snart sagt varje butik har temperaturreglerad inneluft så anser vi Kristdemokrater att det är en självklarhet att svaga och sjuka Järfällabor i kommunens omsorg skall få en livsmiljö på våra boenden som inte hotar liv och hälsa. De nu styrande S+Mp+C anser att det blir för dyrt, vi anser att det är en felaktig bedömning våra medmänniskors liv och hälsa får inte ha ett pris. Får vi ditt förtroende i valet så kommer vi att målmedvetet arbeta för äldres rättigheter och ett senior vänligare Järfälla. Äldres rättigheter är vår politik.

    Lennart Nilsson