• Vad betyder tradition och identitet?

    Människan är nyfiken till sin natur. När vi besöker ett nytt land tar vi med glädje och intresse till oss lokala traditioner och sedvänjor. Detsamma gäller självklart de människor som söker sig till vårt land för att skapa sig en framtid i Sverige. Man firar våra högtider och behåller de egna sedvänjorna, och ofta bjuds vi in i hemmen för att få del av mångtusenåriga traditioner i nya svenskars hem. Vi berikar varandra och vi skapar förståelse för varandra. När skolledare övertolkar lagstiftningen så att ett luciatåg i kyrkan vid advent blir omöjligt då slätar man ut vår identitet och gör Sverige mindre och ointressantare, för oss själva, och för nya Svenskar!