Lennarts Blogg

Här bloggar Lennart Nilsson (KD) kommunalråd i Järfälla. Lennart Nilsson

6 november 2020

Stor satsning på Järfällas äldre

I budgeten för Järfälla 20201 kan Kristdemokraterna stolt presentera ett historiskt tillskott till äldrenämnden. Det gläder mig! Läs mer om våra satsningar i nyheten, som vi nyss publicerade här på hemsidan (länk).

 

29 maj 2019

EU-val och kommunal budget

Det har varit intensiva dagar. Vi gläds åt det ökade förtroendet för Kristdemokraterna i EU-valet i söndags. Här i Järfälla röstade 8,6 procent på Kristdemokraterna i valet till EU-parlamentet 26 maj. KD fördubblade sina mandat från ett till två!

Det ökade förtroendet bär vi med oss till den lokala nivån. I Järfälla lever Alliansen (KD, M, C och L). Idag presenterade vi vår gemensamma budget för 2020 och med plan för 2021 – 2022. Det är kärva kommunala tider över hela landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förutspår åtstramningar i alla kommuner, eftersom skattekraften minskar just år 2020. (Färre personer är i arbetsför ålder och arbetar och betalar skatt.) Järfälla prioriterar i detta läge kärnverksamheter som skola och äldreomsorg, men väljer också att satsa på förebyggande arbete för ungdomars fritid och en höjd hemtjänstpeng.

Inget barn i Järfälla ska växa upp och välja en kriminell livsstil eller bli missbrukare. Det är vår ambition. År 2021 startar vi ett evidensbaserat drog- och brottsförebyggande program (The Icelandic youth project) som är en satsning med bevisad effekt.

Varje barn skall erbjudas en Fritidscheck, som kan användas för fritidsaktiviter i kommunen. Bevisad effekt är sundare liv, bättre självförtroende och minskad droganvändning. År 2022 utökas satsningen till att innefatta även en kulturpeng.

Vi satsar på en aktiv och meningsfull fritid för alla Järfällas unga. Det är ett förebyggande arbete, som visat mycket goda resultat både för skolresultat och minskad droganvändning på Island.

Ersättningen till utförare av hemtjänst inom kommunen har under en lång tid varit eftersatt. Därför väljer Alliansen nu att prioritera höjd ersättning till hemtjänstföretagen, så att våra äldre får en bättre tillvaro och ökad kvalitet inom hemtjänsten.

I Järfälla ska äldre ses som en tillgång och här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv oavsett ålder. En hög kvalitet på äldreomsorgen är viktig för att öka tryggheten, minska utanförskapet och ge människor i behov av stöd den hjälp som behövs. Det är min fulla övertygelse.

Järfällas nu gällande äldreplan ”Leva i Järfälla som äldre medborgare” är mycket uppskattad, men i behov av en uppdatering.  Så vår äldreplan ska revideras. Vi behöver en modern politik för det seniora Järfälla. Järfällas äldre ska känna trygghet och lita på Järfällas omsorg.  Järfälla ska vara en seniorvänlig kommun!

Alliansen fortsätter även sin satsning på att ta tillvara innovation och ny teknik. Genom innovation, ny teknik och nya arbetsmetoder ska Järfälla utveckla välfärden och skapa mervärde för Järfällaborna. Kommunstyrelsens innovationsutskott ska säkerställa att Järfälla leder utvecklingen mot det fossilfria samhället, genom att använda nya energikällor exempelvis solceller och infrastruktur för elbilar. Digitalisering och väfärdsteknik ska vara känneteken för vår kommun.

Ikväll har vi sommaravslutning med våra medlemmar. Vi vill tacka alla för insatser under EU-valrörelsen!

Länk: Så röstade Järfällaborna i EU-valet (artikel från tidningen Mitt i Järfälla)
Länk till Valmyndighetens sammanställning för Järfälla kommun
Länk: Pressmeddelande om Järfällas kommande budget

Lennart Nilsson (KD) kommunalråd
070-713 18 91

 

Kristdemokraterna styr Järfälla

Sedan den första januari 2019 har KD tillsammans med våra alliansvänner styrt Järfälla. Nu förverkligar vi våra vallöften till Järfällaborna äldreomsorgen skall förbättras med ett tydligare perspektiv på individuella behov. Barn och unga skall få en individuell kulturpeng och en fritidscheck och byggandet skall minska både i volym och mängd. Arkitektur skall vara en viktig faktor i nya projekt och kultur och idrott skall finnas mellan husen.

Lennart Nilsson, Kommunalråd KD

Vi vill bygga rätt och behålla Järfällas identitet.

Lokalt i vår kommun så är expansionen det tydligaste exemplet på såväl möjligheter som utmaningar.  När S-ledningen väljer att bygga många bostäder på kort tid så medför det många risker kopplade till själva expansionstakten.  Järfällas identitet har präglats av en politisk samsyn om en modell där vi värnade kommundelarnas identitet och bestående värde. Den identiteten riskerar att slås sönder och ersättas av en rörig stadsbyggnads modell där trivsel och trygghet offras för kortsiktig produktion.  Miljöutmaningen är en av vår tids största utmaningar. När Järfälla bygger en ny stadsdel så har Järfälla en unik möjlighet att bygga energisnålt och miljövänligt. Då duger det inte att slentrianmässigt forma Barkarystaden med förra århundradets ritningar och med förra århundradets teknik.

 

2015-03-06

Barnkonventionen

Ett av mina trevligare uppdrag är att vara Järfällas representant i ett nätverk för barnkonventionen. I en tid då allt fler rapporter berättar att Sveriges barn mår allt sämre så behövs krafttag.
Jag tror att vi som är vuxna och i full fart med våra liv har glömt bort vikten av att lyssna på barn och att ge barnen mer av egenmakt over sin livssituation. Det ger ökat självförtroende vilket saknas hos många barn idag.Vuxnas roll är självklart att sätta gränser, men även att stötta och uppmuntra när barn och unga vill pröva sina vingar!
Jag har som huvudförfattare skrivit en artikel i ämnet följ länken nedan.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lyssna-pa-malala-och-vaga-ge-barn-makt-13005

 

2014-04-07
HalliwickGala 2014

Lördagen den femte april var jag utsedd till prisutdelare på Hallwickgalan i Järfälla simhall. Galan är en tävling för funktionshindrade barn. Ett fantastiskt event och en stor ära att få dela ut priser till så duktiga simmare.

Att man dessutom blir så vänligt bemött är inte helt vanligt och självklart roligt. Några av deltagarna var mycket funktionshindrade, och utförde rena hjältedåd i bassängen! Jag vill rikta ett varmt tack till arrangörer och deltagare att jag fick dela er fantastiska dag.
Hallwick galan

 

 

 

 

 

 

2013-09-11
Alex Schulman skriver klokt och med insikt om de små barnens villkor, men vad gör han sen? Om han verkligen vill förbättra villkoren för de små barnen, ring Kristdemokraterna, vi har lösningen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article17429615.ab

2013-08-18
Kristdemokraterna är det självklara valet för många äldre, vilket är naturligt. Sveriges seniorer har noterat att äldreminister Maria Larsson med kraft driver en lyckad seniorpolitik, och att vi lokalt gör detsamma.
I Vänsterpartiet är tongångarna annorlunda. Man tilltror inte den seniora delen av befolkningen att göra egna val, att själva styra över sin omsorg. Det är därför glädjande när den vänsterstyrda kommunen Fagersta i strid med vänsterledaren Jonas Sjöstedt anammar vår politik och genomför en kristdemokratisk valfrihetsreform, lagen om valfrihet, LOV.
Argumenten vänsterpartiets kommunalråd i Fagersta för fram är som klippta ur kristdemokraternas program, och argumentation.
– Om jag i morgon dag drabbas av en stroke och behöver hjälp med de mest intima saker som jag fått hjälp med sedan min mor tog hand om mig i spädbarnsåldern, skulle jag då vilja ha något som helst inflytande över vem som gav mig den hjälpen? Då är svaret ja. Det skulle jag, säger Stig Henriksson.

Förnuftig karl den där Stig, han borde bli Kristdemokrat!

Lennart Nilsson (KD) Järfälla

2012-11-01
Läkemedlet Subutex dödar fler än heroin är en av dagens nyheter.
Subutex är ett läkemedelsklassat preparat som används vid behandlingen av heroinberoende. När läkemedlet dödar fler än giftet det ersätter är det dags för ett samhälleligt paradigmskifte i synen på drogproblematiken. Alla krafter måste sättas in för att förhindra att unga människor flyr in i drogernas värld. I SVT 1 intervjuas en ung man ”alla mina problem försvann när jag tog Subutex” säger han. I Kristdemokraternas samhällsbygge finns en hjälpande hand, en lyssnande medmänniska som tidigt hjälper ungdomar att hantera sina problem! Drogproblematiken kan enbart avhjälpas genom att vi tillsammans blir bättre på förebyggande verksamhet i vid bemärkelse.
I praktiken innebär det, en tydlig stödjande familjepolitik, att förskola och skola utvecklar nya strategier för att stödja barn med svårigheter, att samverkan med socialtjänst och Bup utvecklas, och slutligen att vi alla, såväl du som jag, förstår att de utmaningar dagens ungdomar möter är svårare än än de vi som är vuxna idag upplevde under vår uppväxt.

2012-10-30
Barnkonventionen
Kristdemokraterna har länge arbetat för att få till stånd en utredning som granskar om en inkorporering av Barnkonventionen skulle stärka barns rättigheter. Nu har vi lyckats övertyga våra Alliansvänner i regeringen att tillsätta en utredning med det syftet.
Att bli lyssnad på är en av de viktigaste förutsättningarna för att en ung Järfällabo skall ges bra förutsättningar i skolan och i sina relationer till vuxna. Barnkonventionen är mycket tydlig på den punkten!
Bra jobbat Göran Hägglund och Maria Larsson!

2012-09-25
Tvååriga Haddile är född i Sverige – ska utvisas till Frankrike,
trots att man inte känner till mammans vistelseort.
Nu tvistar experterna om tolkning av lag och barnkonvention på ett sätt som visar att man glömt det väsentligaste, lilla Haddiles bästa.
Oavsett lag och konventionstext så är det uppenbart att flickan har det bra i sin nuvarande familj.
Min uppfattning efter att ha fattat beslut i liknande ärenden är att man fattar sina beslut i fel ordning.
Innan ett litet barn flyttas från en trygg famn till en annan så är det offentligas skyldighet att säkerställa just detta, en ny trygg miljö, en trygg famn för Haddile!

Fotografi är konst, och så mycket annat.
2012-04-02
På Jakobsbergs konsthall i biblioteket pågår en utställning av fotografen Michael Nasberg.
Michael kommer från Georgien och har en fantastisk förmåga att berätta en historia i en bild.
Utställningen är förlängd till den 15/4 och rekommenderas varmt.

Barnens röst är viktig!
2011-04-15
Att bli lyssnad på, att respekteras för den man är, och för sin åsikt är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle.
Den vetskapen håller ihop ett samhälle och bygger förtroende människor i mellan.
Barnen har samma rättigheter men respekteras inte alltid.
Barn är inte vuxna och har inte mognad för att fatta beslut i samhällsfrågor, men det betyder inte att barn inte skall lyssnas på och respekteras för sin åsikt.
Kristdemokraterna jobbar för ett utvecklat barn och ungdomsinflytande, vi gör det därför att vi känner ansvar för barnens situation i en tuff värld. Vi gör det för att det finns allt för många tappade ”sugar” bland det uppväxande släktet.
Vi gör det för att vi tycker att ett barn aldrig skall behöva tappa sitt självförtroende!
Och vi gör det därför att vi tar ansvar för morgondagens vuxna och morgondagens samhälle.

Vårdnadstvisterna ökar med 40% rapporterar svt.
2011-04-04
Varför har ingen räknat på sammhällskostnadrena för en skilsmässa?
Kristdemokraterna har länge drivit o taxa på familjerådgivningen, vi tror att sammhällskostnaderna för en skillsmässa vida överstiger den kommunala extrakostnaden för 0 taxan!

Valfrihet med Kristdemokraterna eller bröstpumpslag med Vänsterpartiet?
2010-09-07

Sällan har valet mellan två alternativ i politiken varit så tydligt.
Det rödgrönas företrädare Lars Ohly vill bestämma över barnfamiljerna och tvångsdela föräldraförsäkringen.
Han går till och med så långt att han som man vill tvinga nyblivna mammor att använda bröstpump.
Mansgriseriet i vänsterpartiet har blommat ut ända i partitoppen.

Lägre skattebörda för våra äldre!
2010-08-24

Idag träffade jag personal från några av våra boende för personer med begåvningshandikapp.
Vi diskuterade vårt förhållningssätt till vuxna begåvningshandikappades rätt att rösta.
Någon i personalgruppen tyckte att det var svårt att hitta rätt nivå i sin information till de boende om
det kommande valet.
Min uppfattning är att varje människas rösträtt i en demokrati är okränkbar, och varje medborgares
motivering för sitt val skall respekteras.
Om en förståndshandikappad medborgare röstar på en kandidat för att hon är söt, ja då är det hans/ hennes
representant fyra år framåt i politiken!

Lägre skattebörda för våra äldre!
2010-08-20

Pensionärernas livsvillkor har alltid varit prioriterat när Kristdemokraterna format sin politik.
Under mandatperioden har skatten för en pensionär som har en inkomst på 150:000 tusen sänkts med c:a femtusen kronor.
Men de räcker inte, nu när ekonomin förbättras så kommer Kristdemokraterna i under nästa mandatperiod trycka på för att skattebördan sänks ytterligare!

Är det bara Kristdemokraterna som ser barnperspektivet?
2010-08-08

Som förtroendevald har jag alltid försökt se de olika politiska beslut jag är med och fattar ur
barnens perspektiv.
För mig är det en självklarhet, Sverige har ratificerat barnkonventionen och därmed lovat att göra just detta, och även utan konventionen så ser jag som vuxen det som min skyldighet att försöka bedöma vad som är bäst för barnen.
När Expressen raljant kallar vårdnadsbidraget för spisbidrag så har man gått för långt.
Vi vill införa ett vårdnadsbidrag för att vi vet att barnens behov är individuella och att en föräldrar känner sitt barn bättre än politiker.
Är det så svårt att för media att förstå?

Tycker inte Expressen om barn?

Föräldrar känner sina barn bäst!
2010-08-05

Att föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv är en självklarhet för de flesta men inte de rödgröna. Genom att flytta beslut som bör fattas vid köksbordet till riksdagen så motverkar de rödgröna tanken på barnens bästa!
Vi kristdemokrater anser att det är självklart att föräldrar vet bättre än politiker när det gäller hur man skall fördela föräldraförsäkringen.
Därför vill vi sätta gränser för politiken!

Barnvänliga Järfälla!
I går träffade jag tillsammans med ca 50 barn representanter från vår nationella barnombudsman.

Besöket var en uppföljning av Järfällas årliga barnhearing.

Barnen var som vanligt fantastiska och beskrev på ett klokt sätt de felaktigheter och problem som vår kommun har, ur ett barnperspektiv.

Jag tar som alltid med mig barnens frågor och försöker rätta till felaktigheterna i vår kommun.

2010-04-28
Ett Järfälla utan droger!
AMD, anhöriga mot droger heter en mycket viktig förening i Järfälla. Föreningen jobbar aktivt mot droger samt med föräldrastöd.

Jag har stor respekt för föreningen och dess medlemmar som gör en mycket viktig samhällsinsats.

När föreningen bjöd in till en debatt på Hyllan så är det självklart att ställa upp. Jag hävdade Kristdemokraternas vision om ett drogfritt samhälle och betonade vikten av att unga väljer en drogfri livsstil, och ditt och mitt ansvar för barnen!

Lennart Nilsson

lennart.nilsson@jarfalla.se