• KD vill ha överviktsenhet i Eksjö

    Kristdemokraterna presenterade under en pressträff i Eksjö idag sina viktigaste valfrågor för landstings-/regionvalet. En överviktsenhet som med fördel kan placeras på Höglandssjukhuset var ett konkret förslag som partiet lyfte fram.

    – Vi blir allt tjockare och allt fler lider av fetma. När inte egna försök eller primärvårdens livsstilsmottagning hjälper för att gå ner i vikt, ska man kunna remitteras till en överviktsenhet där man kan få hjälp med kost, motion och KBT innan man erbjuds en fetmaoperation. Någon sådan enhet finns inte i regionen idag. Det vill vi ändra på. – Kristdemokraternas fokus är tydligt: det här ska vara väldens bästa plats att växa upp på! Vi vill fokusera på att förebygga den psykiska ohälsan hos alla, från barn till äldre, och på en bra infrastruktur och kompetensförsörjning som är förutsättningarna för en stark tillväxt i en stark Region Jönköpings län, säger Mia Frisk, Kristdemokraternas toppkandidat i landstings-/regionvalet

    Vi vill skapa så bra möjligheter som möjligt för de barn och unga som bor i vår region. Barn och unga som växer upp i trygga familjer, som får gå i en bra skola och som har engagerade vuxna i sin närhet växer upp till att bli trygga vuxna. Att sätta barn och unga i fokus är att säkra upp framtiden. Att satsa på barn och unga är att skapa bättre förutsättningar för nästa generation och generationen efter det. Vi vet att så tidiga insatser som möjligt för barn med behov är bra både för barnet och samhället. Men ofta ses bara dessa insatser som en kostnad. Vi vill ändra sättet att se på det och istället se det som en investering med långsiktiga goda effekter.

    Idag möjliggör den tekniska utvecklingen oss att arbeta och bo varsomhelst ñ i teorin. Men, i verkligheten är brister i infrastrukturen stora hinder. Bättre bredbandstäckning, bättre möjligheter att pendla till och från centralorterna och att höghastighetståg blir en verklighet är en nödvändighet. Trots arbetslöshet finns det branscher som skriker efter arbetare. Ofta handlar det om yrkesgrupper som har specialkompetens. Om dessa företag inte hittar arbetskraft i vår region finns risken att de flyttar eller tvingas lägga ner. För att hitta en väg där vi jobbar åt samma håll är det viktigt med samverkan och samarbete, att matcha efterfrågan med utbud. Men, det är ingen poäng med att samma sak görs på 13 olika platser, i 13 olika kommuner. En del yrkesutbildningar kräver en sådan specialkompetens och ñutrustning att det är smartare att de finns på en plats och alla elever kommer dit än att det finns utbildningar på många platser men med för få elever. Vår region har utmärkta förutsättningar för att även fortsättningsvis ha en stark företagarkultur byggt på skaparkraft, ett starkt civilsamhälle där omtanken om våra medmänniskor är grunden och en av Sveriges bästa hälso- och sjukvård. Men vi vill mer och det är dags att spänna bågen för att kunna möta framtidens utmaningar.