Kristdemokraterna i Kalmar lanserar ny hemsida

Pressmeddelande 2013-04-17

Under torsdagen kommer Kristdemokraterna i Kalmar, som ett led i att bli mer lättåtkomlig för gemene man, att lansera en ny hemsida. Kalmar.kristdemokraterna.se är vårt viktigaste skyltfönster för vår politik och då måste den både vara lättorienterad och informativ, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Det här är ett led i mitt arbete att göra Kristdemokraterna i Kalmar mer synliga. Jag har sedan länge arbetet mycket för att vi inte ska sitta inne i konferensrum och ”gömma” oss utan vara ute där folk rör sig. Dels handlar det om att vara med vid olika sorters medborgardialoger och synas ute bland folk vid evenemang men också om att synas på sociala medier.

– Jag har sedan tidigare jobbat mycket via sociala medier som Facebook, Twitter och min blogg Dywik.com för att belysa det hårda arbete som vi gör. Nu tar vi ett nästa steg i att bli mer tillgängliga även på nätet. Att byta ut vår hemsida, som inte har varit den snyggaste och mest användarvänligaste, till en enklare och betydligt mer lättorienterad sida är ett naturligt steg i detta arbete. Den nya blåa-designen är också tänkt att förstärka partiets profil som DET borgerliga alternativet, avslutar Dywik.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil: 073-18 06 887

hemsida:[ http://dywik.com ]
[ http://www.kalmar.kristdemokraterna.se ]


Årets Vitsippepris till Ljungby Hembygdsförening

Pressmeddelande Kalmar 2013-04-08

BildStartsida.jpg

Genom sitt arbete med att skapa en Hembygdsgård i Ljungbyholm har Ljungby Hembygdsförening visat att det är möjligt att även med små resurser uträtta stordåd som är till gagn både för de som lever idag men också för framtida generationer.

Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik i samband med att han räckte över Vitsippepriset till föreningens ordförande Lisbeth Svensson vid föreningens årsmöte i söndags.

– Vi vill genom detta pris uppmuntra och uppmärksamma hembygdsrörelsen som helhet för sitt viktiga men ofta bortglömda arbete.

Hembygdsrörelsen utgör genom sitt viktiga arbete att förvalta, levnadsgöra och föra vidare kunskapen om tidigare generationer och deras värv, en av de viktigaste krafterna för att upprätthålla och stärka länken över generationsgränserna, vilket är en förutsättning för en stark samhällsgemenskap och en sund samhällsutveckling, avslutar Dywik.

Information om Vitsippepriset:
Vitsippan är symbolen för Kristdemokraterna. Vår för hand tecknade vitsippa talar om enkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet, men också att mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd – ofta I det tysta. Kristdemokraterna i Kalmar kommun delar varje vår ut Vitsippepriset för att uppmuntra och uppmärksamma personer eller föreningar som särskilt har utmärkt sig och genom sitt arbete verkat i denna anda.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar
Mobil: 073-18 06 887

hemsida:http://dywik.com
www.kalmar.kristdemokraterna.se


Dywik: Jag gratulerar Intressegruppen För Linneuniversitetet


Pressmeddelande Kalmar 2013-03-05

I dagens tidning rapporterades det att Intressegruppen För Linneuniversitetet har lyckats samla in 5 000 underskrifter för en folkomröstning kring Linneuniversitetets placering vid Ölandshamnen, vilket innebär att frågan måste lyftas politiskt.

Jag gratulerar Intressegruppen För Linneuniversitetet för en fantastisk bedrift. Det är ett inte en enkel sak att få med sig 10 % av en kommuns röstberättigade. Det är mycket glädjande att det finns en sådant stor engagemang och omsorg av vår stad och vår hamns utveckling.

Det är ingen hemlighet att Kristdemokraterna är motståndare till såväl en placering vid Ölandshamnen som vid Brofästet. Vi är allvarligt oroliga över hur en eventuell placering vid dessa båda platser skulle påverka näringslivet som i dagsläget bedriver verksamhet där. En placering av Linneuniversitetet vid Ölandshamnen skulle t ex på ett mycket beklagligt sätt hämma en framtida expansion av den anrika hamnverksamhet i Kalmar. Och på så sätt hota Kalmars roll som hamnstad på längre sikt.

Vi kristdemokrater förordar istället en placering av Linneuniversitetet vid Norrgård enligt det förslag som Dahlström arkitekter har utrett och ritat upp. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och fortsätter:

Vad gäller folkomröstningen som sådan så är jag dock inte beredda att stödja detta. Folkomröstningar bör användas sparsamt och enbart i större principiella frågor. Det är viktigt att det inte går inflation i folkomröstningar och krav på dessa.

Folkomröstningar är tidskrävande och kostsamma. Och de är dessutom enbart rådgörande. Nuvarande kommunledning har tyvärr deklarerat att man INTE kommer vika ifrån sin nuvarande linje. Bästa sättet att påverka Kalmars utveckling är att byta politiskt styre i kommunen, avslutar Dywik.


Äntligen! KD välkomnar försäljningen av Kalmar biogas

Pressmeddelande 2013-02-26

Idag beslutade kommunfullmäktige att säga ja till att sälja Kalmar Biogas till FAMAX AB. Vi välkomnar dagens beslut, som går helt i linje med tidigare förslag ifrån KD. Vi tror på FAMAX AB och önskar dem lycka till!

– Det är Kristdemokraternas absoluta uppfattning att en försäljning av bolaget är det bästa för att föra miljöarbetet framåt. Kommunens allt för långa ägande har enligt vår mening varit kontraproduktivt och hämmande för miljöarbetet, då det har snedvridit konkurrensen och därmed försvårat för privata aktörer att etablera sig och satsa på området. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Ibland är det nödvändigt att kommunen går in initialt för att få igång specifika satsningar som man anser särskilt viktiga. Men här har avknoppningen dröjt allt för länge. Kommunens huvudfokus måste alltid vara att sköta de kommunala kärnverksamheterna samt att underlätta och ge goda förutsättningar för företag att etablera sig, verka och expandera – inte gå in och göra det som näringslivet kan sköta så mycket bättre. Avslutar Dywik.

Bakgrundsinformation:
I budget för 2013 och plan 2014-2015, krävde KD som enda parti, att ett avvecklingsarbete av Kalmar biogas AB skulle initieras om ett försäljningsförfarande av bolaget ej hade påbörjats under 2013.


Dags att ta hand om svinen!

Pressmeddelande 2013-02-21

Vi var många som blev chockade när vi under förra veckan nåddes av nyheten att en kvinna blev attackerad av två stora vildsvin, när hon var ute och tömkörde med en häst på Sjöslätten nära Boholmsvägen.

Vildsvinen ökar explosionsartat Kalmar län vilket är till glädje för en del och till irritation och rädsla för andra. Oavsätt känslomässig hållning till vildsvinen så vet vi att skadorna både i lantbruket, i trädgårdar och i trafiken ökar. Vi vet också, att eftersom vindsvinen inte är revirhävdande, så förflyttar de sig över stora ytor. Eftersom vildsvinen blir mindre skygga så innebär det dessvärre också att de söker sig närmre och närmre bebyggelse.

Marken på Sjöslätten där attacken inträffade ligger på kommunal mark medan den omkringliggande marken ägs av privatpersoner. Oavsett vilket så har kommunen enligt oss kristdemokrater ett ansvar att arbeta för att dess kommuninvånare ska kunna känna sig säkra i sin hemmiljö. Det är oacceptabelt att människor ska behöva känna sig rädda för att gå ut med hunden eller att förskolorna inte ska våga ta med sig barnen ut i skog och mark.

Vi kristdemokrater anser, men risk att låta skämtsam, att det är hög tid att ta hand om svinen.

Information:
Redan samma dag som attacken var Dywik i kontakt med den drabbade kvinnan och kontaktade kort därefter Jägarförbundet för att få en bra bild av hur Vildsvin fungerar samt vad som kan göras för att det hela inte upprepas.

I tisdags besökte Christopher Dywik(gruppledare) och Ann-Mari Jeansson(vice ordf) i stall- och markägaren Gunilla Berleen för att få en helhetsbild av området där attacken inträffade.

Med anledning av den information vi har fått har vi idag lämnat in en motion med flera förslag för att göra området säkrare.

Kontakt:
Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mob: 073-18 06 887 (Nås även med sms på detta nr)
E-post: christopher.dywik@kristdemokraterna.se alt. dywik@kdu.se
Hemsida:www.Dywik.com


KD välkomnar en försäljning av Kalmar biogas


Pressmeddelande Kalmar 2013-02-06

Igår röstade kommunstyrelsen för att sälja Kalmar Biogas till FAMAX AB. Vi välkomnar beslutet, som går helt i linje med tidigare förslag ifrån KD, och önskar de nya ägarna lycka till.

– Diskussionen kring Kalmar kommuns ägande av Kalmar Biogas AB har förts fram och tillbaka under flera år. Det är Kristdemokraternas absoluta uppfattning att en försäljning av bolaget är det bästa för att föra miljöarbetet framåt. Kommunens allt för långa ägande har enligt vår mening varit kontraproduktivt och hämmande för miljöarbetet, då det har snedvridit konkurrensen och därmed försvårat för privata aktörer att etablera sig och satsa på området. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Ibland är det nödvändigt att kommunen går in initialt för att få igång specifika satsningar som man anser särskilt viktiga. Men här har avknoppningen dröjt allt för länge. Kommunens huvudfokus måste alltid vara att sköta de kommunala kärnverksamheterna samt att underlätta och ge goda förutsättningar för företag att etablera sig, verka och expandera – inte gå in och göra det som näringslivet kan sköta så mycket bättre, avslutar Dywik.

Bakgrundsfakta:KD krävde i budget för 2013 och plan 2014-2015, som enda parti, att ett avvecklingsarbete av Kalmar biogas AB skulle initieras om ett försäljningsförfarande av bolaget ej hade påbörjats under 2013.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil:
073-18 06~887


Centern, Vänstern och Sossarna i nytt samarbete


Pressmeddelande: 2013-01-25

I dagens Östran avslöjas det att Centerpartiet i flera månader har bedrivit hemliga samtal med Socialdemokraterna och Vänstern för att etablera ett nytt samarbete och att de nu nästan är i hamn.

Det är bra att det äntligen blir tydligt vilken sida Centern egentligen står på.

Men vi beklagar att Centern åter igen går bakom ryggen på oss Allianspartier för att säkra ett fortsatt socialistiskt maktinnehav i Kalmar. Frågan är vad de borgerliga centerväljarna säger om Centerns planer? Vid valet 2010 lovade vi väljarna att bryta det långa socialistiska styret, det kommer vi kristdemokrater fortsätta kämpa för!

En logisk följd borde nu vara att de släpper platsen som oppositionsråd, den borde logiskt sett tillhöra ett parti som faktiskt är i opposition.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil:
073-18 06~887


Kristdemokraterna har inte tappat fart

 

Pressmeddelande Kalmar 2013-01-15

 

Igår listade Barometern de partier som, utifrån deras ekonomiska stöd och antalet interpellationer/motioner, ger ”mest opposition” för pengarna. Att ha det som enda mått på aktivitet är både naivt, ytligt och oseriöst.

God opposition mäts inte i kvantitet utan i kvalitet – Åtminstone utifrån ett medborgarperspektiv. Till vilkens nytta, utom medias, skulle vi ägna oss åt att puckla på andra eller åt att ta tid till att ställa en massa frågor där vi redan vet svaren? När vi yttrar oss vill vi nå resultat och framgång med våra förslag, inte bara markera, protestera eller sätta käppar i hjulen. Det säger Kristdemokraternas Gruppledare, Christopher Dywik och fortsätter.

Det innebär dock inte att vi sitter tysta på kommunfullmäktige. Här trixar Barometern med siffror på ett högst bedrägligt sätt genom att:

  • Inte räkna in de ”Enkla frågor” och frågor i ”Gyllene stolen” som vi ställt under året (vilka kan liknas vid interpellationer).
  • Inte räknat kostnaderna för handläggning och besvarande av ibland ganska meningslösa interpellationer.
  • Inte ange vad man baserar uträkningen i kolumnen ”Kostnad per förslag” på. Är det antalen yrkanden som vi lagt på enskilda fullmäktigeärenden, i vår budgetreservation och i tilläggsbudgeten? Eller enbart antalet motioner?
  • Inte räknat antalet inlägg per ledamot och parti på ordinarie fullmäktigeärenden.

Om Barometern på allvar vill försöka utröna vilket parti som är aktivast på kommunfullmäktige så välkomnar vi det och förväntar oss också att vi snart får se en fullständig uträkning och inte enbart fragment av vad som görs där, avslutar Dywik.

Strategi

I artikeln anges att Kristdemokraterna har tappat fart under 2012. Jag håller inte med. Sedan jag tog över som gruppledare har vi en ny strategi som bland annat innebär att interpellationer inte är prioriterade. Vad som däremot är det är:

Att vi ska vara rakare och ”tuffare” i viktiga principfrågor. Vi var bland annat de drivande mot politikernas arvodeshöjningar, besparingar i äldreomsorgen, införandet av ett sprutbytessystem i Kalmar och har som enda oppositionsparti tydligt deklarerat var vi anser att Linneuniversitetet bör byggas etc.

Att vi inte ska tjafsa om detaljer och småsaker på kommunfullmäktige utan försöka påverka i ett tidigare skede genom dialog och konstruktiv kritik. Och att på så sätt försöka nå förändringar innan frågan blivit prestigemässigt låst. Det är kanske inte roligast mediamässigt men däremot betydligt effektivare. Det är tex. därför som jag, trots att jag saknar både arvode, yttrande- eller förslagsrätt nästan uteslutande närvarar på samtliga möten med KS-AU.

Att vi lägger stor kraft på att vara ute och synas där folk är. Det handlar om allt ifrån att dela ut flygblad och tidningar på marknader till att närvara på paneldebatter, fotbollsturneringar, medborgardialoger, dialoger med föräldragrupper, studiebesök etc.

Genom denna mer resultatorienterade och konstruktiva hållning tror vi att medborgarna får en bättre opposition för pengarna.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil:
073-18 06~887