Hur informerar Kalmar kommun allmänheten?

Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kalmar Vattens ordförande Steve Sjögren (S)|

Kalmar Vatten AB har infört bevattningsförbud under tiden 12 maj – 27 juni eftersom grundvattennivåerna är så låga. Den 18 maj publicerade Kalmar kommun om detta på Kalmar.se.

Det är bra att information likt detta är lätt att hitta. Men merparten av medborgarna tittar dagligen inte in på Kalmar kommuns hemsida, varför det är viktigt att kommunen informerar via olika ”kanaler”. Flertalet finns att välja på som t.ex. radio, tidningar, brev och sms.

Med anledning av det vill jag fråga: 

– Hur informerar och beivrar Kalmar kommun allmänheten vid till exempelvis vattningsförbud?


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer