Våra åsikter

Kristdemokraterna är ett borgerlig, socialt- och ekonomiskt ansvarstagande parti. Vår politik utgår från idén om samhällsgemenskap baserad på familjens frihet, det personliga ansvaret, den kristna värdegrunden och ett starkt civilsamhälle.

Vi slår också vakt om småskalighet, marknadsekonomi, decentralisering, lag och ordning, en ansvarsfull miljöpolitik och omsorgen om de svaga i samhället.