Värderingarna i centrum på KD-årsmöte

Pressmeddelande Kalmar 2014-02-11

dywik o adaktusson

I lördags höll Kristdemokraterna i Kalmar kommun sitt årsmöte som gästades av ingen mindre än Lars Adaktusson, Kristdemokraternas toppkandidat till EU-parlamentsvalet. Lars höll ett mycket uppskattat anförande om EU, korruption, politikens gränser, invandring och om den tuffa situation som kristna minoriteter lever i runt om i världen – och hur EU kan och bör hjälpa dessa.

I samband med årsmötet omvaldes Christopher Dywik enhälligt som ordförande för Kristdemokraterna i Kalmar. Dywik tackade alla medlemmar och sympatisörer som på olika sätt hjälpt partiet under 2013 och fortsatte…

– Bara med Er hjälp kan vi vända på skutan och få en ny politisk ledning som kämpar för trygga familjer, mer samhällsgemenskap, en levande landsbygd, mer respekt för våra äldre och som inser att den viktigaste investeringen för framtiden är på våra barn och unga!, sa Dywik.

Kristdemokraterna i Kalmars styrelse för verksamhetsåret 2014 i sin helhet
Christopher Dywik (ordf.), Ann-Mari Jeansson(vice ordf.), Boo Malm, Gerd Lansler, Michael Ohlsson, Karl-Gustav Kyrk och Zia Ullah. Ersättare: Fredrik Sjömar, Bengt-Olof Roos, Lennart Lindstedt och Margreth Johansson.


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer