Varför har Kalmars bredbandsstrategi inte färdigställts?

Johanna Ingvarsson (KD) ställer en Enkel fråga till Servicenämndens ordförande |

För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmarbygden ska leva, inte bara Kalmar stad. Det ska vara möjligt att både bo och arbeta i hela Kalmar kommun – också på landsbygden.

Som företagare vet jag att bredbandsutbyggnaden fyller en väldigt viktig roll för att kunna arbeta så effektivt som möjligt och ändå kunna bo kvar utanför stadskärnan

Majoriteten i Kalmar slår sig gärna på bröstet över all bredbandsutbyggnad som sker i kommunen, och det är givetvis bra att Telia valt att satsa i Kalmar kommun och att majoriteten har lyssnat på KD och utsett en bredbandssamordnare. Samtidigt ligger Kalmar kommun nu långt efter kommuner som Mönsterås avseende utbyggnaden och företag, flerfamiljshus och fastigheter som inte ligger i en tätort får stå tillbaka när Telia kör sin ”drive”.

Med anledning av detta är färdigställandet av Kalmars bredbandsstrategi än viktigare. Den skulle ha varit klar senast mars 2012, sedan dess har sluttiden flyttats ett antal gånger och nu har det varit tyst under en längre tid.

Med anledning av det undrar jag:
– Varför har inte Kalmars bredbandsstrategi färdigställts än?
– När ämnar majoriteten färdigställa Kalmars bredbandsstrategi?


KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer

Dags att släppa planerna på ett P-hus i cellgraven?


Läs mer

NEJ till hotell som skymmer Kalmar slott


Läs mer

Gör Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt


Läs mer