• Vår partiavdelning

    Dan Munther är ordförande för KD Karlshamn.

    Övriga ledamöter i styrelsen är LarsOlof Larsson, Britt Jämstorp, Laila Johansson och Lennart Ung.

    Våra ersättare i styrelsen är Marita Munther, Anne-Maj Öström, Marina Carlegrund och Marco Paulsson.