• Vår partiavdelning

   

   

  Ordförande  Bengt Jönsson

  Vice ordförande Billy Åkerström

  Sekreterare Monica Schön

  Kassör Per Thorngren

  Ledamöter

  Ersättare