Du ska kunna lita på Karlstad

Ett starkt Karlstad är nödvändigt för att hela Värmland skall leva. Karlstad måste därför vara framgångsrikt i konkurrensen med andra jämnstora kommuner.

Karlstad är en bra kommun, men vi tror att Karlstad kan bli ännu mycket bättre. Vi är övertygade om att goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre kommun.

Vår vision är ett levande Karlstad där mer makt förs över till medborgarna. Beslut som bäst fattas vid köksborden skall fattas just där och inte av oss politiker. Det är trygghet att kunna påverka sin vardag!
För oss kristdemokrater är det självklart att kommunen i första hand skall fokusera på kärnverksamheter som skola, vård och omsorg och att dessa skall hålla en god kvalitet.

För att säkra detta krävs ett bättre företagarklimat. Fler företag betyder fler jobb, bättre ekonomi och mer pengar till välfärd. Vi vill skapa ett Karlstad där företag kan växa, och där entreprenörer lockas att göra satsningar. Vi vill förbättra kommunens service till företag och göra det enklare att starta eget