Du ska kunna lita på Karlstad

Vi arbetar för ett Karlstad där det är gott att leva. En kommun där vi ser på varandra med goa ögon. En plats där människor upplever delaktighet och tar ansvar. Kort och gott ett ställe där människor kan vara trygga. Detta förutsätter att man kan lita på varandra men även att det offentliga fungerar.

Karlstad är en attraktiv kommun där många vill bo. Det är positivt men innebär också en utmaning. När kommunen växer får det inte ske på bekostnad av kommunens själ. När vi planerar för ny bebyggelse måste det ske på ett sådant sätt att stan även i fortsättningen upplevs som trygg och attraktiv. Större arkitektoniska krav behöver därför ställas vid såväl nybyggnation som vid utveckling av befintliga områden. Det är också viktigt att de offentliga miljöerna upplevs som trygga alla tider på dygnet. Vi behöver därför se över hur torg samt cykel- och promenadstråk utformas liksom hur kommunen arbetar med ljussättning.

Vi vill också att kameraövervakning ska kunna prövas i större utsträckning på särskilt utsatta områden som exempelvis krogstråket vid Kungsgatan. Dessutom anser vi att kommunen ska kunna finansiera poliser istället för som idag väktare och därmed få större polisnärvaro.

Grunden för ett tryggt samhälle läggs dock i familjen. Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och ett bättre Karlstad. Men det handlar också om att satsa på de äldre. Även de har rätt till ett gott liv. Det är en fråga om värdighet.

Läs mer >>