Våra politiker

 


I kommunfullmäktige

Ledamöter


 Erik Nilsson
Gruppledare och kommunalråd
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden
telefon: 070-001 03 21

Sara Kihlström

2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Politisk sekreterare
telefon: 054-540 63 50
e-post: sara.kihlstrom@kristdemokraterna.se

Mattias J Fröding
Vice gruppledare
Ordförande i drift- och servicenämnden
2:e vice ordförande  i kultur- och fritidsnämnden
telefon: 070-001 09 85
e-post: mattias.froding@kristdemokraterna.se

Ersättare i kommunfullmäktige 
Dan Kihlström
telefon: 070-3439686
e-post: dan.kihlstrom@kristdemokraterna.se

Marianne Rahm

Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
e-post: marianne.rahm@karlstad.se

I kommunens nämnder och styrelser


Kommunstyrelsen
Erik Nilsson, ledamot
Mattias J Fröding, ersättare


Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kjell Gillberg, ledamot
Johannes Linde, ersättare


Barn- och ungdomsnämnden
Linda Arvidsson, ledamot
Ove Ekman, ersättare


Drift- och servicenämnden
Mattias J Fröding, ordförande


Karlstads-Hammarö gymnasienämnd
Fredrik Roos, 2:e vice ordförande
Johan Heder, ersättare


Kultur- och fritidsnämnden
Mattias J Fröding, 2:e vice ordförande
Marianne Rahm, ersättare


Miljönämnden
Nawres Taki, ledamot


Stadsbyggnadsnämnden
Erik Nilsson, ordförande
Christoffer Andersson, ersättare


Teknik- och fastighetsnämnden
Jan Länsberg, ledamot
Johan Lokander, ersättare


Valnämnden
Marie Ullenius, ledamot


Vård- och omsorgsnämnden
Sara Kihlström, 2:e vice ordförande
Ulf Adolfsson, ersättare


I kommunala bolag  


Karlstad Stadshus AB
Erik Nilsson, suppleant


Karlstads Bostads AB (KBAB)
Ove Ekman, ledamot


Karlstad Elnät AB
Jonny Mattsson, ordförande


Karlstads Parkerings AB
Erik Nilsson, ersättare


Karlstads Energi AB
Ove Ekman, ledamot


Mariebergsskogen AB
Marie Ullenius, ledamot
Linda Arvidsson, ersättare


Andra uppdrag


Stiftelsen Karlstadshus
Johan Lokander, ordförande


Stiftelsen Värmlands museum
Jan Länsberg


Karlstadsregionens räddningstjänstförbund
Sara Kihlström, ersättare


Kommunrevisionen
Stig-Arne Persson, ledamot


Nämdemän
Kjell Gillberg
Marianne Rahm
Marie Ullenius


Kommunens valberedning
Sara Kihlström, ersättare