12. Primärvårdscentraler utvecklas till hälsocentraler

Vårdcentral. Foto: "Hangsna"/Wikimedia Commons CC BY-SA

Vårdcentralerna ska arbeta mer med folkhälsa. Det har varit en kristdemokratisk fråga sedan valet 2010. Vi gick till val på att primärvården ska erbjuda lättillgänglig och effektiv livsstilsrelaterad rådgivning. I dag kan vi se att nationella riktlinjer finns på plats.

Frågan ligger egentligen hos de enskilda landstingen. De ansvariga ministrarna för sjukvården och folkhälsan Göran Hägglund och Maria Larsson har dock betonat vikten av folkhälsoarbetet. Det finns nu nationella riktlinjer för det här arbetet, liksom för hur det preventiva arbetet ska utföras. Samtidigt finns stimulansåtgärder som ska göra att fler landsting har riktlinjerna som en naturlig del av sitt arbete.

En annan viktig bit är den ökade mångfald av vårdcentraler som kommer av vårdvalet. Med valfrihetsreformen finns större möjligheter att etablera sig för den vårdgivare som vill arbeta förebyggande och med betoning på folkhälsa.

Inte bara den enskilde invånaren i Sverige har ansvar för hälsan. Kristdemokraterna anser att skolan och andra myndigheter i större utsträckning måste stötta människor till bättre levnadsvanor som att sluta röka, minska sitt alkoholintag, äta nyttigare och röra sig mer. Resultatet blir att människor mår bättre, med allt vad det innebär i form av välbefinnande och ett rikare liv samtidigt som samhället slipper stora vårdkostnader.