34. Sverige får en nationell strategi mot cancer

Bröstcancer (tumör vid pilen). Foto: NIH Senior Health/Wikimedia Commons Att stegvis utveckla och förbättra den svenska cancervården. Så gick tankegångarna inför den nationella cancerstrategi som Göran Hägglund drog igång 2009.

– Syftet är att stimulera landsting och regioner att möta den kraftiga ökning av antalet cancerfall som vi tyvärr har framför oss, sa socialministern till TT när han berättade om satsningen.

Antalet personer med cancer kommer att vara dubbelt så många 2030 som de var 2007. Det beror på att befolkningen ökar, att befolkningen blir allt äldre och att fler cancersjukdomar förekommer oftare.

Totalt har regeringen satsat 287 miljoner kronor på strategin. Under 2013 handlade det om 60 miljoner kronor. Åtgärderna i strategin handlar i första hand om att ändra det strategiska arbetssättet, inte att öka kostnaderna. Insatserna som strategin tar upp är bland andra:

  • Cancercentrum på sex platser i landet. På så sätt sprids kunskaper samtidigt som kunskap inhämtas på fler platser. Det gör att vi får veta mer om hur cancer ska botas.
  • Förebyggande arbete, det vill säga exempelvis att verka för minskad tobaksrökning och undersökningar för att upptäcka cancer på så tidigt stadium som möjligt.
  • Bättre organisation.
  • Mer samarbete mellan landstingen och i hela landet.
  • Minska skillnaderna mellan olika grupper av befolkningen.