38. Äldre på särskilda boenden får dricka vin till maten

Maria Larsson (KD)

Från och med juni 2012 har Kristdemokraterna sett till att människor får mer valfrihet på ålderns höst. Äldreminister Maria Larsson har nämligen tagit fram en lag som innebär att särskilda boenden får servera vin eller sprit.

– Personer ska på ålderns höst kunna behålla sina vanor och kunna ta ett glas, även när man flyttat in på omsorgsboende. Det handlar om respekt och värdighet, sa Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson till Drugnews när förslaget presenterades.

38 snapsglasTidigare var regelverket oklart och kommuner hanterade frågan om alkohol på boenden på olika sätt. Efter att ha utrett frågan stod det klart att en ändring av lagen inte innebär några negativa konsekvenser för folkhälsan.

– Förslaget ska ses som ett stöd för personalen. Det ska inte finnas någon osäkerhet om det är tillåtet eller inte att servera alkohol, sa äldreminister Maria Larsson till DN i april 2011.