45. Södra Stockholm får en ny spårväg

Tvärbanan, en av Stockholms spårvägar. Foto: Dmitry G, Wikimedia Commons

Kristdemokraterna gick förra gången till val på att bygga Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö. Efter att ha drivit opinion för frågan i Stockholms läns landsting ser vi nu att trafikförvaltningen utreder möjligheten att bygga spårväg i Södra Stockholm.

Karl Henriksson (KD)– Förbättrade tvärförbindelser på Södertörn är tillsammans med ökat bostadsbyggande de två viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt i regionen. Därför är det med stor glädje som jag konstaterar att Spårväg syd nu är ett steg närmare ett genomförande, kommenterade Karl Henriksson (KD) trafiknämndens beslut om den fördjupade förstudien som ska möjliggöra en snabb byggnation.

Beslutet kom hösten 2012. Tidigare hade Karl Henriksson tillsammans med andra kristdemokrater bland annat skrivit om behovet av spårväg i Söderort på DN Debatt. I artikeln konstaterade de bland annat:

I Kristdemokraternas vision för framtidens kollektivtrafik ingår Spårväg Syd i ett sammanhängande spårnät. Då skapas möjligheter att effektivisera användningen av depåer och fordon. Vi vill även utreda möjligheten att knyta ihop Spårväg Syd med Tvärbanan genom att förlänga Spårväg Syd från Älvsjö till Gullmarsplan.

Kristdemokraterna anser att Flemingsberg, Älvsjö och Kungens kurva/Skärholmen är tre nyckelområden för tillväxt och företagande i södra Stockholm. I Flemingsberg finns bland annat tre högskolor, Huddinge sjukhus och bytesmöjligheter till såväl pendeltåg som fjärrtåg. I Älvsjö finns bland annat Stockholmsmässan och bytespunkt för pendeltågstrafiken. Kungens Kurva/Skärholmen är norra Europas största handelsområde. Därför vill vi att Spårväg syd byggs så fort som möjligt.