58. Narkolepsidrabbade barn får ersättning från staten

Vaccination av svininfluensa. Foto: Wikimedia Commons

2009 och 2010 erbjöds alla svenskar att vaccinera sig med Pandemrix. Därmed hindrades spridningen av svininfluensan A(H1N1). Antalet dödsfall var lägre i Sverige än i de flesta andra länder.

Tyvärr har det sedan dess kommit fram att unga som vaccinerades med Pandemrix löpte en ökad risk att drabbas av narkolepsi. Ungefär 200 personer som vid vaccinationstillfället var 19 år eller yngre anmälde att de hade utvecklat narkolepsi.

– Det är förfärligt med varje enskild människa som drabbats, på ett sätt som ingen kunde förutse, sa den ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) i en intervju med Svenska Dagbladet i höstas.

Göran Hägglund, Maria Larsson och övriga regeringen har efter att uppgifterna blev kända arbetat fram en överenskommelse med Socialdemokraterna som säger att de som har drabbats av narkolepsi ska få ersättning. Staten ska stå som garant om Läkemedelsförsäkringen inte ger tillräckligt mycket pengar.

Så här skrev Göran Hägglund och Lena Hallengren i en debattartikel i Dagens Nyheter i juni 2012:

Förutom det rent mänskliga lidandet av sjukdomen narkolepsi, så känner de drabbade barnen och ungdomarna, samt deras anhöriga, av förklarliga skäl en oro för framtiden. Kommer de här barnen och ungdomarna att kunna studera? Kommer de att kunna arbeta fullt ut? Med den här artikeln vill regeringen och Socialdemokraterna därför tillsammans ge ett tydligt besked om att de drabbade barnen och ungdomarna, samt deras familjer, inte ska behöva ägna framtiden åt segdragna rättsprocesser.

 

Det som hänt de här barnen och ungdomarna är djupt beklagligt. Ett hot om en pandemi innebär svåra avvägningar. Kristdemokraterna har öppnat för att ge dem en offentlig ursäkt, men kommer även på andra sätt att ta ansvar för de drabbade.