59. Stor satsning på psykiatri inom äldrevården

Äldre kvinna.

Kristdemokraterna är ansvariga för geriatriken i Stockholms landsting och har därför kunnat arbeta för att uppfylla vallöftet från 2010: En större satsning på den geriatriska psykiatrin.

Under de senaste fyra åren har Kristdemokraterna och övriga Alliansen arbetat för att få in fler fler äldrepsykiatriska vårdtjänster inom både bedömnings- och behandlingsarbetet. Alla sektorer som arbetar med psykiatri har fått pengar som speciellt ska användas för äldreinsatser. Dessutom har vi satsat på en bättre samverkan mellan vårdgivarna, så att vården blir mer effektiv.

Genom satsningen finns numera också en vårdavdelning med heldygnsplatser, en öppenvårdsmottagning och ett konsultteam som ska stötta psykiatrin i landstinget med specialistkunskaper om äldre. Vi satsar på utbildning och utveckling.

Det finns också ett mobilt team som stöttar sjukhem och geriatriska kliniker kring patienter som kan vara både dementa och ha psykisk sjukdom.

Kristdemokraterna anser att vården ska ha en helhetssyn på människan och ta hänsyn även till själsliga behov. Runtom i landet märks det i att Kristdemokraterna satsar på psykiatrin. Målet är att alla som vårdas inom psykiatrin ska få ett liv i delaktighet och gemenskap.