60. Personer med funktionsnedsättning får välja hjälpmedel

Hörapparat. Foto: "Nordelch"/Wikimedia Commons

Den som har en funktionsnedsättning är ofta i behov av speciella produkter, till exempel rullstolar eller hörapparater. Kristdemokraterna, som värnar valfriheten inom vården, har tillsammans med övriga regeringen beslutat att den enskilde individen själv ska få större frihet att välja vilket hjälpmedel han eller hon vill ha.

Från och med den 1 juli träder en ny lag i kraft som förtydligar att den som har en funktionsnedsättning har rätt att välja hjälpmedel, om det framstår som befogat utifrån behov och kostnader. Skälet är bland annat att brukaren själv oftast är den som bäst vet om sina behov, och därför ökar möjligheten att rätt person får rätt hjälpmedel.

Maria Larsson (KD)– Vi vill flytta makten från politiker och profession till de enskilda människorna. De vet bäst vilka hjälpmedel de behöver för att vardagen ska underlättas, sa barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) till Dagens Nyheter när hon 2011 tillsatte utredningen som ledde fram till lagförslaget.

Möjligheten att välja hjälpmedel prövades först i tre år i landstingen i Kronoberg, Södermanland och Stockholm.