70. En utveckling av mobila team inom psykiatrin

Landstingshuset i Stockholm.

När det gäller den psykiatriska vården i Stockholm har landstinget länge använt sig av mobila team. Kristdemokraterna lovade inför förra valet att utveckla de mobila teamen, så att människor inte behöver återfalla så att de behöver läggas in. 

Vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting har fått i uppdrag att ha mobila team. Sådana finns nu på alla kliniker utom vid Psykiatricentrum i Södertälje, som anses ha för små volymer.

De mobila teamen inom psykiatrin är en länk mellan olika instanser. I det mobila teamet finns mångårig erfarenhet och kompetens inom beroendevård och psykiatri. Teamet består av mentalskötare, sjuksköterskor och specialistläkare.

När det saknas möjligheter att etablera och upprätthålla en stadig kontakt med den som behöver vård finns det mobila teamet där för att stötta där patienten befinner sig. Teamet kan komma ut för att göra bedömningar på plats klockan 8–22 alla dagar.