71. Nya grupper av patienter får vårdcoacher

Barn leker läkarundersökning. Vårdcoacher lotsar patienter genom vårdens instanser.

Under mandatperioden 2010–2014 har Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetat för att fler grupper ska få tillgång till vårdcoacher. Sedan 2012 har det här genomförts.

Vårdcoacher är erfarna, specialutbildade sjuksköterskor som erbjuder stöd till enskilda patienter med omfattande behov av vård under en begränsad tid. De ger råd, stöd och lotsar mellan vårdkontakterna. I Stockholms län har projektet med vårdcoacher varit framgångsrikt. Vårdcoacherna hjälper de svårast sjuka patienterna, ofta äldre och multisjuka, till ökad livskvalitet och rätt vårdnivå.

Därför har Kristdemokraterna, som är ansvariga för äldre och multisjuka, och övriga Alliansen i landstinget byggt ut satsningen på vårdcoacher, från att de från början införts på försök. Under 2013 började psykiatrin att omfattas.

Förutom att vårdcoacherna underlättar för patienterna förbättrar de och effektiviserar vården. Tidigare stod 1 procent av befolkningen i Stockholms län för 30 procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården i landstinget. I genomsnitt hade åtta olika diagnoser och 65 vårdkontakter per år. 65 procent av dessa patienter var över 65 år. Vi fortsätter arbetet med vårdcoacherna, för att stegvis utveckla satsningen och göra den ännu mer effektiv.