72. Ordning och reda när nya läkemedel införs

Läkemedel. Foto: "Entetha"/Wikimedia Commons

Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Smaka på de orden. De betyder nämligen att det tack vare Kristdemokraterna har blivit mer ordning och reda på hur läkemedel används i Sverige.

Landstingen har olika förutsättningar för att hantera när nya läkemedel dyker upp. Man vet ofta inte så mycket om vilka effekter de nya läkemedlen har i den kliniska verkligheten. Det betyder att det finns en risk för att patienter får tillgång till medicin i olika hög grad och vid olika tidpunkter, beroende på var de bor.

Göran Hägglund (KD)Kristdemokraterna med den ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) i spetsen har, tillsammans med övriga regeringen, arbetat fram en samlad introduktionsprocess för hela landet. Projektet startade 2013 och förstärks under 2014.

Ambitionen är att nya läkemedel som forskas fram ska införas för patienterna så tidigt som möjligt. Ett viktigt steg för detta är att följa upp den läkemedelsbehandling som har ordinerats till patienter på landets sjukhus. Genom att göra sådana studier kan man få en helhetsbild av hur den svenska befolkningen använder läkemedel.

Förutom de 40 miljoner som regeringen satsar på nya samarbetsformer när det gäller läkemedel går 10 miljoner kronor till Läkemedelsverket och 10 miljoner till E-hälsomyndigheten per år från och med 2014. Satsningen handlar om att de båda myndigheterna ska fungera som nav i arbetet med uppföljningen av nya läkemedel.