76. De mest sjuka äldre får bättre vård

Sjukhuskorridor.

En av regeringens stora vårdsatsningar sedan valet 2010 har varit den på de mest sjuka äldre. Totalt satsar äldreministern Maria Larsson (KD) och övriga Alliansen 4,3 miljarder kronor på en bättre vård och omsorg för den här gruppen.

Det handlar alltså om personer över 65 år som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Antalet ökar allteftersom befolkningen i Sverige blir äldre.

Maria Larsson (KD)Satsningen kom till 2011 eftersom Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund (KD) såg att stat, kommuner och landsting inte hade lyckats ge de mest sjuka äldre tillräckligt bra vård och omsorg.  Målet var bättre samverkan, att använda resurserna effektivt och att utgå från patienternas behov.

Det är viktigt att se varje person som kommer till sjukvården för sig, och speciellt viktigt för den här gruppen. Varje patient har sin livssituation, sina behov, sina symtom och sina besvär. Kraven är höga på kontinuitet, överblick och samverkan.Till sin hjälp har regeringen ekonomiska incitament, som styrs genom årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Under 2014 omfattar överenskommelsen drygt en miljard kronor.

– På fem års sikt ska det arbete som bedrivits inom ramen för satsningen vara en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. Detta är inget tidsbegränsat projekt – det är ett centralt budskap. Jag hoppas också att man kommer att se tillbaka på den här tidsperioden som att det var då Sverige tog avgörande utvecklingssprång inom vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, sa Maria Larsson i ett tal när satsningen nyss hade dragit igång.

 

Läs mer: Informationsblad om arbetet för de mest sjuka äldre >>